เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ รมว.พาณิช ร่วมงานบุญปอยหลวงถวายทานอุโบสถเงิน

Share This:

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม พร้อมพระเถรานุเถระพระภิกษุสงฆ์สามเณรจากทิศทั้ง 4 มาร่วมงานบุญ โดยนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิช ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ในงานบุญปอยหลวงถวายทานอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณ ฉลอง 720 ปี นพบุรีนครพิงค์เชียงใหม่ เทิศไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ 954328

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ มีพิธีเปิดป้ายศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ มีพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม พร้อมพระเถรานุเถระพระภิกษุสงฆ์สามเณรจากทิศทั้ง 4 มาร่วมงานบุญ โดยนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิช ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ในงานบุญปอยหลวงถวายทานอุโบสถเงินฉลอง 720 ปี นพบุรีนครพิงค์เชียงใหม่ เทิศไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ 9 ซึ่ง ทางพระครูพิทักษ์สุถทธิคุณ (สุพล สุทธสิโล) เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ ได้นิมนต์เกจิดังในเชียงใหม่และพระสงห์จากหัววัดต่างๆมารวมพิธีจำนวนมาก งานปอยหลวงถวายทานอุโบสถเงิน ได้เฉลิมฉลองตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 3 เมษายน 2559

54331ส่วนงานบุญวันที่ 1 เมษายน หัววัดต่างๆ 400 หัววัดแห่ไทยทานเข้ามาทำบุญที่สัดศรีสุพรรณ วันที่ 2 เมษายน มีพิธีมอบผ้าไตรแก่นาค นักเรียนในสังกัดเทสบาลนครเชียงใหม่ผู้เข้าบรรพชา หรือบวชลูกแก้ว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ส่วนวันที่ 3 เมษายน มีกิจกรรมเวทีเสวนา ธรรมะกับพุทธศิลปกรรม โดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติพร้อมคณะมาร่วมเสวนา

สำหรับอุโบสถเงินถือว่าเป็นหลังแรกที่ช่างภูมิปัญญาชาวบ้านหัตถกรรมเครื่องเงินโดยกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณเป็นผู้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 รวมระยะเวลาสร้างสรรค์งานชิ้นนี้ 12 ปี การก่อสร้างได้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อใช้ทำสังฆกรรมของพระสงฆ์อย่างถาวร เป็นสัญลักษณ์ที่จะอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องเงิน มรดกชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นสื่อสอนธรรมทางพระพุทธศาสนา เทิศไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ 9

54327

……………..จบ……………..

Comments

comments