เชียงใหม่ ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Share This:

ที่สำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ธนภูมิ์  แพ่งพิพัฒน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8 เป็นประธานเปิดรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งธนาคารออมสินภาค 8 ร่วมกับศูนย์การบริจาคโลหิตแห่งชาติและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10  จัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา 2 เมษายน 2559 และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ อีกทั้งเป็นการจัดหาโลหิตสำรอง ไว้สำหรับผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บที่ต้องได้รับโลหิตในการช่วยชีวิตได้อย่างทันท่วงที หรือผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดที่เสียเลือดมาก ตลอดจนเป็นการสำรองโลหิตไว้ให้ผู้ป่วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน โดยมีบุคลากรธนาคารออมสิน และประชาชนรวม 103 คนร่วมบริจาคโลหิต

 

ด้าน ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8 เปิดเผยว่า กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯยังเป็นวันครบรอบ 103 ปีการก่อตั้งธนาคารออมสิน จึงได้จัดกิจกรรมร่วมทำดี 103 ปี กับธนาคารออมสิน ซึ่งธนาคารออมสินภาค 8 ได้กิจกรรมบริจาคโลหิตติดต่อเป็นปีที่ 4 แล้ว 000000000จบ000000000

 

ทีมข่าว presspeople รายงาน22223333

Comments

comments