กิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระ “2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่”

Share This:

เชียงใหม่ นครแห่งวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองและมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดสู่งานหัตถศิลป์ หัตกรรม มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มีอัตลักษณ์โดดเด่นสง่างาม ในปี พ.ศ.2559 นี้ เป็นปีครบรอบสถาปนาเมืองเชียงใหม่ 720 ปี นับจากวันที่ พญามังราย ร่วมกับพระสหาย คือ พญางำเมือง พญาร่วง(พ่อขุนรามคำแหง) ร่วมกันสถาปนา “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” เมื่อวันที่ 12 เมษายน 1839 และนครแห่งนี้ได้เจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางอาณาจักรล้านนาต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความรุ่งเรืองของเมืองเชียงใหม่และรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ร่วมก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา พร้อมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู้เมืองมรดกโลก จังหวัดเชียงใหม่ โดยหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองภายใต้ชื่อ “2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่” โดยมีกิจกรรมสำคัญในการเฉลิมฉลองฯตลอดเดือนเมษายนดังนี้

นอกจากนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมอื่นๆ อาทิเช่น การแสดงนิทรรศการ 720 ปี เมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2559 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์และกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี 2559 ภายใต้ชื่องาน “ปี๋ใหม่เมือง ไหว้สา ปูจาพระธาตุและพระเจ้า 9 พระองค์” ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2559 ณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเชียงใหม่ โดยมีการอัญเชิญพระธาตุและพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานให้ประชาชนสักการะ

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

Comments

comments