ขนส่ง ทหารและตำรวจ ร่วมกันจัดระเบียบรถตุ๊กๆ สาธาณะ

Share This:

จังหวัดเชียงใหม่ ขนส่ง ทหารและตำรวจ ร่วมกันจัดระเบียบรถตุ๊กๆ สาธาณะมีกว่า 1 พันคัน ให้บริการเพื่อสร้างมาตรฐาน ค่าโดยสาร การแต่งกาย สุภาพ มารยาทต่อนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ตลอดจนช่วงการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายขอรัฐบาลดูแลควบคุมรถสาธารณะทุกประเภทผ2

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่พร้อม ตัวแทนจากจังหวัดเชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าดำเนินการจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจวินัยจราจรและจิตสำนึกผู้ให้บริการสำหรับผู้ขับรถยนต์รับจ้างสามล้อเครื่อง หรือ ตุ๊กๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด พร้อมผู้ประกอบการให้เช่ารถทุกราย เป้นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมกำกับดูแลรถสาธารณะทุกชนิดโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ

นายชาญชัยกีฬาแปง ขนส่งเชียงใหม่ กล่าวว่าจากปญหาของรถสาธาณะในเมืองท่องเที่ยวโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป้นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องควบคุมกำกับดูแลให้มีมาตรฐานคุณภาพ มารยาทของคนขับ ระเบียบวินัยด้านการจราจร ไม่ใช้รถผิดกฎหมายมาให้บริการ สภาพของรถ ตลอดจนการพูดจาและการแกต่งกายให้เป็นไปตามกฎหมาย และค่าโดยสารที่เป็นธรรมตามที่กำหนดไว้ ซึ่งขณะนี้รถสามล้อเครื่องของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียนกว่า 1000 คันเศษ เป็นของสหกรณ์ 50 คัน บุคลทั่วไปและบริษัทห้างร้าน อีกจำนวนหนึ่งแต่มีการจัดประเภทไว้ ที่จะนำมาใช้รับจ้างไม่ได้ และรถสามล้อจังหวัดอื่นก็เช่นกัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความประทับใจของการบริการรถสาธาณะโดยเฉพาะรถตุ๊กๆ หากพบการกระทำความผิดจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

Comments

comments