ซ้อมใหญ่วันนี้ ฟ้อนเล็บ สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่

Share This:

จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระ “2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความรุ่งเรืองของเมืองเชียงใหม่และรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ร่วมก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ พร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโล

สำหรับการฟ้อนเล็บ ในโอกาสเฉลิมฉลอง 720 ปี เมืองเชียงใหม่ จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีช่างฟ้อนจากทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ ผู้แทนส่วนราชการระดับต่างๆ และผู้แทนชุมชน ที่ทำการฝึกซ้อมการฟ้อนเล็บขององค์กรภาครัฐและเอกชนจะมารวมตัวกันทั้งหมดจำนวน 720 คน ซึ่งจะเป็นภาพที่สวยงามและบันทึกเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ ของงานเฉลิมฉลองภายใต้ชื่อ “2559 สมโภช 720 ปี เมืองเชียงใหม่” เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา ผู้ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เกิดความรัก และความภาคภูมิใจแก่ชาวเชียงใหม่

ทั้งนี้ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 จะมีการซ้อมใหญ่เหมือนแสดงจริง การแสดงฟ้อนเล็บ 720 คน ฉลอง “2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่” เริ่มซ้อมถวาย เวลา 15.00น. คณะใครมาถึงจะเริ่มซ้อม เพื่อความสวยงาม ฟ้อนรวม เวลา 17.00น ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่

za_36

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

Comments

comments