ผู้ประกอบการน้ำบาดาลภาคเหนือตอนบน รอการช่วยเหลือหลังติดกฎเหล็กขุดเจาะไม่ได้

Share This:

ผู้ประกอบการน้ำบาดาลภาคเหนือตอนบน รวมตัวเพื่อขอความชี้แจงจากผอ.ทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง หลังไม่ได้รับใบอนุญาตมีชาวบ้านเดือนร้อนต้องการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวนมาก โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่กำลังรอวันตาย

นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง กล่าวว่าได้เข้าร่วมหารือเพื่อรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลภาคเหนือ 8 จังหวัด เนื่องจากในขณะนี้มีชาวบ้านและเกษตรกร ได้รับความเดือนร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ และน้ำในการทำการเกษตรโดยเฉพาะการนำน้ำไปฉีดรดต้นลำไยที่กำลังติดผล แต่กำลังขาดแคลนน้ำกำลังจะทำให้ผลที่ออกแห้งตาย เบื้องต้นการขออนุญาตขุดเจาะล้าช้าของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องผ่านจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามการถ่ายโอน มีการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ ก่อนจะส่งเรื่องในการอนุญาตขุดเจาะได้ เตรียมตรวจสอบลงไปว่าขั้นตอนการขออนุญาติล้าช้าเพราะอะไร เพราะขณะนี้มีเกษตรกรที่ต้องการใช้น้ำเป็นจำนวนมาก IMG_0003
อย่างไรก็ตามนายนคร รุ่งรัตน์ ประธานชมรมผู้ประกอบการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลภาคเหนือ 8 จังหวัด เตรียมเปิดประชุมผู้ประกอบทั่วภาคเหนือวันที่ 23 เมษายนนี้ พร้อมนำผู้เกี่ยวข้องเข้ามารับฟังเพื่อพลักดันลดข้้อกฎหมายที่มีในขณะนี้ลดลงเพราะผู้ประกอบการก็เดือนร้อนเพราะทำงานไม่ได้ ต้องขาดรายได้เลี้ยงครอบครัวแบะลูกน้อง ที่สำคัญประชาชนและเกษตรกรที่เดือนร้อนหนักที่ขาดแคลนน้ำเพราะความแห้งแล้งในปีนี้ ซึ่งขระนี้ก็มีทิศทางที่ดีเพื่อแก้ไขขั้นตอนเบื้องต้นก่อนจะสรุปในวันที่ 23 เมาายนนี้ เพื่อเสนอไปตามกรมและกระทรวงให้มีการพิจารณาแก้ไขเพื่อลดขั้นตอนลงให้การขุดเจาะช่วยเหลือเร็วขึ้น

Comments

comments