เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีเปิดตัวลูกสิงโตเกิดใหม่ 4 ตัวต้อนรับสงกรานต์

Share This:

ไนท์ซาฟารีเปิดตัวลูกสิงโตพันธ์ผสมต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ หลังลูกสิงโตเกิดใหม่ 4 ตัวเป็นตัวผู้ 2 ตัวเมีย 2 ตัวซึ่งเป็นลูกของพ่อสิงโตขาวและแม่สิงโตสีครีม โดยให้แม่สิงโตเลี้ยงลูกเองในคอกเลี้ยงเตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมความน่ารัก

โดยลูกสิงโตทั้ง 4 ตัวเป็นสิงโตลูกผสมของพ่อสิงโตไจแอนท์ ซึ่งเป็นสิงโตสีขาวอายุ 9 ปี กับแม่อิ่มสิงโตสีครีมเพศเมียอายุ 6 ปี เกิดเมือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยขณะนี้พี่เลี้ยงได้ให้แม่อิ่มเลี้ยงลูกสิงโตทั้ง 4 ตัวในคอกกัก เพื่อให้ลูกสิงโตสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมอีกระยะหนึ่งหลังจากนั้นจะได้นำมาจัดแสดงในส่วนจัดแสดงเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความน่ารักของลูกสิงโตทั้ง 4 ตัว อย่างไรก็ตามขนของลูกสิงโตทั้ง 4 ตัวยังไม่แน่ชัดว่าชัดจะออกเป็นสีขาวเหมือนพ่อหรือจะเป็นสีครีมเหมือนแม่ต้องรอให้โตกว่านี้จึงจะทราบว่าลูกสิงโตแต่ล่ะตัวขนจะออกเป็นสีอะไร หลังจากนี้เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีจะได้ประกวดตั้งชื่อลูกสิงโตทั้ง 4 ตัวโดยจะได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง สำหรับพ่อไจแอนท์และแม่อิ่มพ่อแม่สิงโตคู่นี้ เคยให้กำเนิดลูกมาแล้ว 4 ตัวเมื่อวันที่ 8 เมษายน ปีที่ผ่านมา ได้แก่ น้ำปิง น้ำวัง น้ำยมและน้ำน่าน ปัจจุบันอาศัยอยู่ส่วนจัดแสดง Tiger World ซึ่งปัจจุบันเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีมีสัตว์ชนิดสิงโตรวมทั้งหมด 32 ตัว เพศผู้ 14 ตัว เพศเมีย 18 ตัว เป็นสิงโตขาว 5 ตัว เป็นเพศผู้ 2 ตัว เพศ 3 ตัว

สำหรับสิงโตขาวไม่มีการจำแนกว่าเป็นสิงโตชนิดใด แต่เป็นลักษณะพิเศษทางพันธุกรรมที่เรียกว่าภาวะด่าง ซึ่งเป็นสาเหตุให้สีซีดลงเป็นภาวะที่พบในเสื่อโครงขาว โดยลักษณะของสิงโตขาวไม่ใช่ภาวะเผือกยังมีเม็ดสีปรกติในตาและหนัง บางครั้งจะพบสิงโตขาวในแถบทวีปแอฟริกา

000000000จบ000000000

Comments

comments