เริ่มแล้วสงฆ์น้ำพระพุทธรูปใต้ดินลึกที่สุดในโลกเพียงแห่งเดียวในประเพณีสงกรานต์

Share This:

เริ่มแล้วสงฆ์น้ำพระพุทธรูปใต้ดินลึกที่สุดในโลกเพียงแห่งเดียวในประเพณีสงกรานต์ น้ำแร่บริสุทธิ์มีความลึก 283 เมตร แห่งเดียวในโลก โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวได้เข้ามาสรงน้ำพระพุทธรูปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 เมษายนนี้

ที่น้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปช่วงเทศเทศกาลสงกรานต์โดยใช้น้ำแร่ธรรมชาติบริสุทธิ์ภายในน้ำพุร้อนที่มีความลึกจากพื้นดินลงไป 283 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่มีความลึกที่สุดในโลก เพื่อสรงน้ำพระพุทธรูปด้วยน้ำแร่บริสุทธิ์ ใส่ขมิ้นส้มป่อย นับได้ว่าเป็น มีแห่งเดียวในโลก โดยใช้สรงน้ำพระพุทธรูปเนื้อทองสัมฤทธิ์ขานาดหน้าตักกว้า 19 นิ้ว สูง 39 นิ้ว เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลกันมาเที่ยวน้ำพุร้อนสันกำแพงในวันหยุดยาว เนื่องในวันสงกรานต์ปีนี้
IMG_0051
ด้านนางฤติมา กันใจมา ผู้จัดการ น้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน เปิดเผยว่าน้ำพุร้อนสันกำแพงเป็นโครงการพระราชดำริฯ นอกจากช่วงสงกรานต์จะเปิดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูปด้วยน้ำแร่บริสุทธิ์ แล้วทางโครงการน้ำพุร้อน ยังได้จัดกิจกรรมการแสดงซอพื้นบ้าน การหมั้ว และการฝึกอบรมความรู้ภาษาจีน และภาษอังกฤษ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และให้ชาวบ้านในท้องถิ่นจัดแสดงสินค้าพืชผลทางการเกษตร สาธิตจัดทำตุงล้านนาของภาคเหนือ การสากตะกร้าใส่ไข่ต้มเพื่อต้มไข่ในน้ำพุร้อน การทำหมอนใบชา ทางน้ำพุร้อนสันกำแพงเรามีสถานที่แร่เท้าเพื่อสุขภาพ และแช่น้ำแร่อาบน้ำแร่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ เพื่อคลายตึงเครียด และกิจกรรต่างๆ ตั้งวันที่ 10 เมษายนไปจนถึงวันที่ 16 เมษายนนี้

Comments

comments