พระครูบาน้อยพระเกจิดังภาคเหนือทำป้ายเตือนสติ เมา + ขับ =ไปไหน

Share This:

พระครูบาน้อยพระเกจิดังภาคเหนือทำป้ายเตือนสติ เมา + ขับ =ไปไหน มีช้อยส์ให้เลือกข้อ ก.ไปโรงพยาบาล ข.ไปโรงพัก ค.ไปศาลาวัด ง.ไปป่าช้า นำไปติดตลอดถนนขาเข้าและออก เชียงใหม่-ลำปาง

พระครูสิริศีลสังวรณ์ หรือครูบาน้อยเตชปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมลูกศิยษ์ ได้จัดทำป้ายไวนิลล์ขนาดใหญ่ข้อความว่า เมา + ขับ =ไปไหน มีช้อยส์ให้เลือกข้อ ก.ไปโรงพยาบาล ข.ไปโรงพัก ค.ไปศาลาวัด ง.ไปป่าช้า โดยป้ายไวนิลล์ ขนาดใหญ่ดังกล่าวได้นำไปติดตั้งที่บริเวณข้างถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ ลำปาง ปากทางเข้าวัดศรีดอนมูล เพื่อช่วยเตือนสติผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อช่วยทางการในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่งด้วย
พระครูสิริศีลสังวรณ์ หรือครูบาน้อยเตชปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล ฝากย้ำเตือนทุกครั้งที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาทำบุญที่วัดก็จะเทศฝากเตือนว่าช่วงนี้ขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ เมาไม่ขับ ทำตามกฎระเบียบจราจรและการรณรงค์ พร้อมกับช่วยกันรณรงค์ เรื่องเมา ไม่ขับ ง่วงไม่ขับ โทรไม่ขับ ขอให้มีสติในการขับรถ ในปีนี้ก็ข้อให้ใช้สติให้มากในการขับรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เพื่อให้ทุกคนเดินทางถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยทุกรายคนทางบ้านก็สบายใจได้พบกันอยู่ร่วมกันในวันสงกรานต์ปีนี้ ขอให้ญาติดยมพ้นจากภัยไกลจากสัพทุกข์ สัพโศก สรรพโรค สรรพภัยทั้งมวลขับหายไปตามวันเวลาที่ล่วงพ้นไปแล้วทุกท่านเถิด

Comments

comments