รองอธิบดีกรมการขนส่งเดินสายตรวจให้บริการรถโดยสารสาธารณะทั้งขาขึ้นและขาลง

Share This:

รองอธิบดีกรมการขนส่งเดินสายตรวจให้บริการรถโดยสารสาธารณะทั้งขาขึ้นและขาลง ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบรถร่วมและพนักงานขับรถ ทำให้การเกิดอุบัติเหตุหมู่จากรถโดยสารสาธารณะ ขณะส่งคนกลับหลังสงกรานต์ต้องใช้มาตรเข้มและเสริมรถให้เพียงพอ สรุป 2 วันตายแล้ว 3 เจ็บ 48 ราย

นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมเจ้าหนาที่ได้เดินสายออกตรวจสถานีขนส่งผู้โดยสารตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ ขึ้นมาภาคเหนือ พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจบูรณาการระหว่างเส้นทางในการตรวจรถโดยสารสาธารณะ จนถึงสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผู้ประกอบการรถร่วมและพนักงานขับรถต่างให้ความร่วมมือปฎิบัติการกฎอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการนำระบบ GPS มาควบคุมความเร็วของการขับรถทำให้การเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะของสายภาคเหนือยังไม่เกิดโดยเฉพาะอุบัติเหตุขนาดใหญ่ขึ้นมา มีผู้โดยสารเดินทางกลับได้อย่างปลอดภัย
ขณะเดียวกันสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ที่จะเป้นปลายทางและต้นทางไปทางภาคเหนือตอนบนที่มีการบูรณาการของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนช่วยกันดุแลป้องกันควบคุมอย่างเคร่งครัด ทำให้แอลกอฮอล์เป็นศูนย์ ไร้การเกิดอุบัติจากรถโดยสารสาธารณะ ยังสามารถนำผู้โดยสารเดินทางกลับได้ทุกรายไม่มีปัญหาตกค้างหรือการร้องเรียนเกิดขึ้น เน้ยนย้ำช่วงวันที่ 16-17 เมษายน จะเป็นวันเดินทางกลับยังคงต้องใช้มาตรการคุมเข้มและเสริมรถส่งประชาชนเดินทางกลับอย่างเพียงพอ ที่สำคัญต้องตรวจสภาพของรถทั้งก่อนออกจากอู่ ออกจากสถานีและตรวจระหว่างทาง เพราะใช้งานมาอย่างหนัก เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนในการใช้รถโดยสารสาธารณะ นอกจากนี้ยังได้มอบของขวัญของที่ระลึกแก่ประชาชน และนำสิ่งของเครื่องดื่มและน้ำให้กับเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร

จังหวัดเชียงใหม่สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559
ประจำวันที่ 12 เม.ย.59 สรุปได้คือ
– เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 26 ครั้ง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ สันป่าตอง ดอยสะเก็ด
– บาดเจ็บ จำนวน 25 ราย (ชาย 15 ราย,หญิง 10 ราย)
– เสียชีวิต จำนวน 2 ราย (ชาย 1 ราย,หญิง 2 ราย)

รวม 2 วัน เกิดอุบัติเหตุ 45 ครั้ง
บาดเจ็บ 48 ราย (ชาย 31 ราย หญิง 17 ราย)
เสียชีวิต 3 ราย (ชาย 1 หญิง 2 ราย)

Comments

comments