เปิดข่วงบุญเสริมสารประเพณีล้านนาไหว้พระสี่ภาค ประตูเชียงใหม่

Share This:

เปิดข่วงบุญเสริมสารประเพณีล้านนาไหว้พระสี่ภาค สรงน้ำขอพรจากพระเงินตีจากแผ่นเงินฝีมือสล่าวัดศรีสุพรรณ

ที่ข่วงประตูเชียงใหม่ นายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดข่วงบุญไหว้พระ 4 ภาค พร้อมกิจกรรมแบบล้านนา เป็นการสืบสารประเพณีกิจจกรรมและวัฒนธรรมของชาวล้านนา ได้ทำบุญ สรงน้ำพระ 4 ภาค พร้อมสรงน้ำพระเงิน ที่ตีจากแผ่นเงินฝีมือสล่าวัดศรีสุพรรณ อันเรื่องชื่อ มาให้กราบไหว้ขอพระเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ไหว้พระประจำวันเกิด ปักตุง ทำบุญตักบาตร 12 นักษัตร จะมีการจัดตั้แต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 15 เมษายนนี้ เวลา 09.29 น.จะมีพิธีสะเดาะเคราะห์
พร้อมกับกาดมั่วที่มีอาหารพื้นเมืองและกิจกรรมของช่างซอพื้นเมืองมาแสดงให้ได้ชม ในแต่ละวันจะมีพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ประพรมน้ำมนต์ให้กับประชาชนที่เดินทางมาเล่นสาดน้ำได้ พร้อมการสะเดาะเคราห์ ตามแบบล้านนา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาติ

Comments

comments