ผ่านสงกรานต์ 2 วัน พ้น 60 วันการห้ามเผา PM10 เกินค่ามาตรฐาน 148

Share This:

ผ่านสงกรานต์ 2 วัน พ้น 60 วันการห้ามเผา ค่ามลพิษทางอากาศ PM10 เพิ่มปริมาณขึ้นจนเกินค่ามาตรฐาน 148 กลางเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ยังประกาศควบคุมการเผาทุกอำเภอเพื่อลดปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM10 อำเภอครองแชมป์มากสุด ออก๋อย 285 จุด และ 2 อำเภอที่ไม่พบ HOTSPOT อำเภอ สารภี และสันป่าตอง เพียงวันที่ 16 วันเดียวอำเภอแม่แจ่ม 49 จุด

หลังจากผ่านพ้นช่วงมาตรการห้ามเผาในที่โล่งแจ้งทุกชนิด 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 กพ – 15 เมษายน สิ่นสุดวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ ผ่านพ้นไปเพียง 2 วัน ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM10 ก็ขยับเพ่มขึ้นจนเช้าวันนี้ จากการตรวจวัด 2 จุด ในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ จุดแรก ศากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM10 มีค่า 145 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และกลางเมืองเชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM10มีค่า 148 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ข้อแนะนำด้านสุขภาพ เด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่ที่มี หมอกควันปกคลุม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวนหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูก ประชาชนทั่วไปขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติ ตามข้อแนะนำจากภาคราชการ และหากเกิดอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์
สรุป มีค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เกินค่ามาตรฐาน 17 วัน คือ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 มีค่าสูงสุด 127 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 มีค่าสูงสุด 122 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
วันที่ 12 มีนาคม 2559 มีค่าสูงสุด 132 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
วันที่ 15 มีนาคม 2559 มีค่าสูงสุด 138 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
วันที่ 21 มีนาคม 2559 มีค่าสูงสุด 144 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
วันที่ 23 มีนาคม 2559 มีค่าสูงสุด 121 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
วันที่ 24 มีนาคม 2559 มีค่าสูงสุด 135 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
วันที่ 25 มีนาคม 2559 มีค่าสูงสุด 157 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
วันที่ 26 มีนาคม 2559 มีค่าสูงสุด 192 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
วันที่ 27 มีนาคม 2559 มีค่าสูงสุด 126 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีค่าสูงสุด 121 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
วันที่ 5 เมษายน 2559 มีค่าสูงสุด 123 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
วันที่ 7 เมษายน 2559 มีค่าสูงสุด 135 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
วันที่ 8 เมษายน 2559 มีค่าสูงสุด 132 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
วันที่ 10 เมษายน 2559 มีค่าสูงสุด 143 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
วันที่ 11 เมษายน 2559 มีค่าสูงสุด 125 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
วันที่ 16 เมษายน 2559 มีค่าสูงสุด 123 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ขณะเดียวกัน จำนวนจุดความร้อน หรือ HOTSPOTของ วันที่ 16 เมษายน 2559 พบจุดความร้อนจำนวน 78 จุด เป็นอำเภอแม่แจ่มมากสุด 49 จุด ส่วน HOTSPOT สะสมช่วง 60 วัน ปี 2558 1,882 จุด HOTSPOT สะสมช่วง 60 วัน ปี 2559 1,000 จุด ขณะเดียวกันพบว่าวันที่ 21 มีนาคม 2559 จุด HOTSPOT สะสม จำนวน 141 จุดมากที่สุด อำเภออมก๋อย มีจุดHOTSPOT สะสมมากที่สุด จำนวน 285 จุด และ 2 อำเภอที่ไม่พบ HOTSPOT อำเภอสารภี และสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ ยังประกาศควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้ง ทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายนนี้ เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM10เกินจากค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

หมายเหตุแฟ้มภาพ ไฟไหม้ป่าริมถนน

Comments

comments