เชิญร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2559

Share This:

จังหวัดเชียงใหม่ เชิญร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในวันที่ 17 เมษายน 2559 บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ในวันที่ 17 เมษายน 2558 ณ บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ที่ทำให้เมืองเชียงใหม่เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน

โดยขบวนจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. มีขบวนแห่อัญเชิญเครื่องสักการะ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ริ้วขบวนแห่เคลื่อนที่ออกจากหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปยังบริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง และใน เวลา 19:00 น. ชมการแสดงแสง สี เสียง เรื่อง พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ กู่เจ้าหลวงวัดสวนดอก จัดแสดงถวายโดย วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ คุณมลสุดา ชำนิประสาท เป็นนักแสดงกิติมศักดิ์ รับบท พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ส่วนนักแสดงกิติมศักดิ์อื่นๆที่รับบทเป็นเจ้าหลวงเชียงใหม่ เจ้าหลวงลำพูน เจ้าหลวงลำปาง ฯลฯ เป็นนักศึกษาแพทย์ ภาควิชาออโธปิดิก คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

Comments

comments