ตัวอย่างการทำเกษตรกรแบบพอเพียง แบ่งพื้นที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานจนมีกินมีเก็บ

Share This:

ปัญหาภัยแล้งของปีนี้ ที่กำลังส่งผลต่อภาคการเกษตร แต่สวนผสมผสาน นายจำรัส พิทาคำ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าตนเองมีอาชีพหลักเป็นลูกจ้างประจำ ทำหน้าที่ภารโรงของโรงเรียนในพื้นที่ และปลูกข้าวโพดเช่นเดียกับเพื่อนบ้าน ก็ช่วยกันกับภรรยาสองคน แต่ปัญหาของหนี้สิน ที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ และครอบครัวก็ไม่มีเวลาอยู่ด้วยกัน จึงน้อมนำวิธีการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ มาปรับใช้ นำพื้นที่บ้านของตนที่ได้จากพ่อตาจำนวน 7 ไร่ มาทำการเกษตรแบบผสมผสานเริ่มขุดบ่อเลี้ยงปลา ก่อนจะสอบถามคนใกล้ตัวว่าชอบอะไรก็นำมาปลูก ก่อนจะขยายสอบถามเพื่อนๆ ว่าชอบกินผักกับลาบ จึงแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ แปลงปลูกพืชผักสวนครัว แปลงปลูกข้าว ปลูกพืชหมุนเวียน พืชผลไม้ ไม้ยืนต้น และสัตว์เลี้ยง ผลผลิตที่ปลูกไว้อย่างหลากหลายก็ออกพืชผลมาอย่างต่อเนื่องให้ได้ขายตลอดทั้งปี ทำให้ทุกวันนี้ไม่ต้องซื้อข้าว และกับข้าวเพราะมีอยู่ในบ้าน ที่สำคัญสวนแห่งนี้ใช้ไฟฟ้าจากพลังานแสงอาทิตย์ ทำให้รายจ่ายแถบไม่มีมีแต่รายได้เข้ามากทุกวัน

อย่างไรก็ตาม หลังจากปรับเปลี่ยนชีวิตผ่านมาได้ 15 ปี ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ภรรยาก็ไม่ต้องเหนื่อยช่วยกันดูแลสวนและท้อผ้าเป็นอาชีพเสริม แต่ละวันจะมีพืชผลออกไปขาย และมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อถึงสวน มีรายวันละ 300 -500 บาท สามารถนำเงินจากการทำเกษตรแบบผสมผสานไปผ่อนใช้หนี้สิ้นและเลี้ยงดูบุตรสาวสองคนจนเรียนจบปริญญาตรี ซึ่งตอนนี้ทำงานในอำเภอแม่แจ่ม และตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนตนเองก็เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนก็จะเกษียรอายุแล้ว ทำให้มีเวลามากขึ้นในการดูแลสวนแห่งนี้กับภรรยา เพราะกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้กับผู้สนใจเข้ามาศึกษาไปปรับใช้ถึงจะไม่ร่ำรวยแต่มีกินมีเก็บทุกวันMVI_0136.MOV_000000000

MVI_0142.MOV_000002532

MVI_0152.MOV_000000820

MVI_0154.MOV_000000724

MVI_0180.MOV_000001297

MVI_0185.MOV_000001335

MVI_0191.MOV_000000656

Comments

comments