เชียงใหม่ยังคุมเข้มลดปัญหาหมอกควันปกคลุมเมือง หลังหมอกควันคลุมเมืองเกินค่ามาตรฐานวันที่ 4

Share This:

เชียงใหม่ยังคุมเข้มลดปัญหาหมอกควันปกคลุมเมือง หลังหมอกควันคลุมเมืองเกินค่ามาตรฐานวันที่ 4 ต้องขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาในพื้นที่เกษตร หากมีความจำเป็นต้องเผาให้แจ้งขออนุญาตจากนายอำเภอในพื้นที่เพื่อพิจารณาอนุญาตเป็นกรณี ถ้าพบว่ากระทำการจุดไฟเผาป่าหรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตป่าสงวนแห่งชาติจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

หลังจากเกิดปัญหาหมอกควันไฟเข้ามาปกคลุมตัวเมืองเชียงใหม่ ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM10 ติดต่อกันเป็นวันที่ 4 เกินค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตรวจวัดล่าสุดช่วงเย็นนี้ กลางเมืองเชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)มีค่า 129 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ด้านนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมในช่วงฤดูแล้งทำให้หมอกควันแผ่ปกคลุมทั่วเมืองเชียงใหม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนด 60 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน 2559
ซึ่งขณะนี้ได้สิ้นสุดช่วงกำหนดวันห้ามเผาไปแล้ว แต่ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะ ประกอบกับความกดอากาศสูงจึงทำให้ค่าคุณภาพอากาศ (PM10) เกินค่ามาตรฐานและจำนวนจุด HOTSPOT มีแนวโน้มที่
จะเพิ่มขึ้น จังหวัดเชียงใหม่จึงขอความร่วมมือจากประชาชนให้งดเผาในพื้นที่เกษตรทุกชนิด หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรให้เผาเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และต้องแจ้งขออนุญาตจากนายอำเภอในพื้นที่เพื่อพิจารณาอนุญาตเป็นกรณี พร้อมทั้งทำแนวกันไฟและจัดการเชื้อเพลิงให้เป็นกองขนาดเล็ก โดยไม่ให้ลุกลามเข้าพื้นที่ป่า หากพบว่ากระทำการจุดไฟเผาป่าหรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 150,000 บาท และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 220 ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้จะเป็นของตนเองจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท หากพบเห็นผู้กระทำผิดสามารถแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112236, 0993751110 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 191 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน การเจ็บป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ เกิดการระคายเคือง เหนื่อยง่าย ทำให้เกิดทัศนวิสัยที่ไม่เหมาะสมต่อการจราจรทางอากาศ ทั้งยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภัยแล้งตามมาอีกด้วย

Comments

comments