เชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลงนามความร่วมมือกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวมณฑลเสฉวนในการร่วมมือด้านบุคคลากรและการค้าการลงทุน

Share This:

1นายพรชัย  จิตนวเสถียร นายกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมลงนามความร่วมมือกับมณฑลเสฉวนและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมมณฑลเสฉวนในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านบุคคลากรและการค้าการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวร่วมกัน 000000000จบ000000000

Comments

comments