เชียงใหม่ ผู้จัดการองค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ เดินหน้าดูแลผืนป่าไม้สักทองกว่า 1 แสนไร่

Share This:

นายนิพล ปาอิน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ได้ 1 สัปดาห์ กล่าวถึงแนวนโยบายการทำงานว่า บทบาทของการทำงานในองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตจังหวัดเชียงใหม่ ดูแล 3 จังหวัดคือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูนและจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ป่าดูแลจำนวนกว่า 100,000 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นป่าสักทอง นอกจากนั้นยังทำงานด้านการอนุรักษ์ช้างไทยควบคู่กันไปด้วยที่สำคัญอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ยังส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่า ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวคือ สวนป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม และสวนป่าดอยบ่อหลวง อำเภอฮอด ทั้งสองแห่งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสวนป่าดอยบ่อหลวงกำลังดำเนินการจัดสร้างสวนป่าเพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวอยู่ในขณะนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อม เปิดบริการนักท่องเที่ยวได้ในปลายปี พ.ศ.2559 นี้อย่างแน่นอน

 

2ส่วนการทำสวนป่าเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมว่าไม้ของ ออป.เขตเชียงใหม่ เมื่อนำไม้ออกจากป่าไปแปรรูป ทำผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือส่งไม้ให้ผู้ประกอบธุรกิจค้าไม้แบบถูกต้องตามกฎหมายแล้วนั้น จะปลูกป่าทดแทนไปพร้อมๆกันทันทีเพื่อให้มีการใช้ไม้ได้แบบยั่งยืนสนองนโยบายของรัฐบาลให้ประชาชนได้ใช้ไม้ในท้องถิ่นได้ตลอดไปถือว่าเป็นป่าเศรษฐกิจที่ครบวงจร พร้อมกันนั้น ออป.ยังได้ดูแลผืนป่าไปพร้อมๆกันและยังจัดสวนป่าให้เป็นที่ท่องเที่ยวได้ด้วย 000000000จบ0000000000

Comments

comments