อธิบดีน้ำบาดาลเผยขณะนี้บ่อบาดาลทั่วประเทศกว่า 2 แสนบ่อทั้งข้ออนุญาต ยกเว้นและไม่ข้อ

Share This:

อธิบดีน้ำบาดาลเผยขณะนี้บ่อบาดาลทั่วประเทศกว่า 2 แสนบ่อทั้งข้ออนุญาต ยกเว้นและไม่ข้อ ส่วนสถานการ์น้ำใต้ดินยังไม่น่าเป็นห่วงเพราะมีการใช้น้ำกว่า 4 ลบ.ม. ต่อวันมีการใช้น้ำตั้งแบบตื้น กลางและลึก ในอนาคดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเตรียมรวบรวมข้อมูลขึ้นทะเบียนบ่อบาดาลทั่วประเทศ

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า ในปัจจุบันการขุดเจาะน้ำบาดาลของประเทศมีรวมกันกว่า 2 แสนบ่อ ซึ่งเป็นการขออนุญาตของภาคเอกชนและประชาชนจำนวนกว่า 5 หมื่น ของภาครัฐที่ยกเว้นรวมกันแล้วกว่า 1.9 แสนบ่อ และมีบ่อที่ไม่ได้ข้ออนุญาตเป็นบ่อน้ำตื้น แต่ปริมาณการใช้น้ำใต้ดินแต่ละวันเฉลี่ย 4 แสน ลบ.ม. ซึ่งปริมาณน้ำใต้ดินที่ใช้ขนาดนี้ไม่ส่งผลกระทบเพราะน้ำใต้ดินมีการเติมเข้ามา เพราะบ่อบาดาลมีความแตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ ทำให้การใช้น้ำใต้ดินไม่เท่ากัน จึงไม่ส่งผลกระทบยังมีความสมดุลของน้ำใต้ดินที่มีอยู่ถึงจะมีปัญหาด้านภัยแล้งในขณะนี้ก็ตาม
แต่หลังจากนี้จะมีการควบคุมสำรวจข้อมูลของบ่อบาดาลทุกชั้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลของการใช้น้ำต่อการบริหารจัดการน้ำใต้ดินให้เกิดความสมดุล โดยขณะนี้จะมีการขุดเจาะบ่อบาดาลสังเกตุการณ์ ในพื้นที่กรใช้น้ำจำนวนมาก เพื่อดูและควบคุมการใช้น้ำใต้ดินให้เกิดความสมดุล ไม่ให้เกิดผลกระทบเช่นเดียวกับกรุงเทพฯ และปริมลฑลที่เคยเกิดขึ้นมา ก็จะได้ทราบข้อมูลของแต่ละพื้นที่มีความลึก ตื้น มาน้อยเท่าไรของแหล่งน้ำใต้ดินก็จะทำให้ดูแลควบคุมการใช้น้ำใต้ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคด

Comments

comments