เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเปิดสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีน

Share This:

นายเฉา เสี่ยวเหลียง  กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตจอมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในนามของฝ่ายดำเนินโครงการจัดตั้งสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตจอมทอง นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีต ส.ส.เชียงใหม่ ในฐานะเป็นผู้ผลักดันการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตจอมทอง ร่วมกันเปิดป้ายสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตจอมทอง

 

นายเฉา เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าววา วัฒนธรรมจีนมีผลกระทบที่กว้างขวางต่อโลกในช่วงหลายปีนี้ จีนได้เปิดกว้างตลาดกับทั่วโลกและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว การเชื่อมต่อของจีนกับโลกนั้นได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ดังนั้นการที่มีสถาบันภาษาเสริมสร้างการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเปิดอาคารเพื่อเปิดการเรียนการสอนวันนี้ก็หวังให้ทุกคนสามารถเข้าใจประเทศจีนได้มากยิ่งขึ้น และร่วมกันส่งเสริมการเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมของทั่วโลกต่อไป สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของไทยแห่งหนึ่ง มีการติดต่ออย่างเป็นมิตรกับจีนมาโดยตลอด หวังว่าหลังจากนี้ไป เมื่อเปิดป้ายสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนนี้เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้สถาบันภาษาก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป ให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้เข้าใจและเชื่อใจกันมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ เนื่องจากจีนได้เปิดประเทศและมีการติดต่อค้าขายและท่องเที่ยวกับหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทย แต่ล่ะปีมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวหลายล้านคน

23

ด้านนายสุรพล เกียรติไชย อดีต ส.ส.เชียงใหม่ กล่าวว่า ตนได้ผลักดันงบประมาณสนับสนุนการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตจอมทองจนกระทั้งเปิดการเรียนการสอนขึ้นมาจนถึงวันนี้ และวันนี้ตนในฐานะตัวแทนชาวเชียงใหม่อำเภอจอมทองรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอบคุณบุคลากรทุกด้านที่ดำเนินการจัดตั้งสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตจอมทอง จนสำเร็จ ตนเชื่อว่า การร่วมมือและการสนับสนุนของทางกงสุลจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะทำให้สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีนของมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาวิทยาเขตจอมทองได้รับความสำเร็จและดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 000000000จบ000000000

 

ทีมข่าว presspeople รายงาน

Comments

comments