บรรยากาศหยุดยาวแรกแห่เที่ยวสวนน้ำสวนสัตว์เชียงใหม่เนื่องแน่น

Share This:

บรรยากาศหยุดยาวแรกแห่เที่ยวสวนน้ำสวนสัตว์เชียงใหม่เนื่องแน่น พาบุตรหลานไปคลายร้อนจนต้องจำกัดรอบละไม่เกิน 50-60 คน ขณะที่รถตู้ รถบัสจากต่างจังหวัด ตลอดจนรถแบบครอบครัวพาบุตรหลานเข้าเที่ยวชมความน่ารักแพนด้าและ เล่นหิมะ ชมความน่ารักของสัตว์ป่า

ส่วนบรรยากาศวันหยุดยาวแรก ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กำลังเป็นที่ยอดนิยมของบรรดานักท่องเที่ยวชาวเชียงใหม่ จากต่างจังหวัด ที่เช่ารถตู้ รถบัส พากันเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อชมความน่ารักของสัตว์ป่า โดยเฉพาะแพนด้า สโนโดม และสวนน้ำ ที่เป็นจุดยอดฮิตของบรรดาเด็กๆ ที่ผู้ปกคอรงพาบุตรหลานเข้ามาเล่นน้ำคลายความร้อน ทำให้ขณะนี้ต้องจำกัดการเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากรอบละ 50 -60 ราย เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด การดูแลของเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ทำให้ต้องมานั่งรอเพื่อเข้าไปตามรอบ

ด้านนายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่าในช่วงวันหยุดยาวนี้ได้ขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภูพิงค์ และตำรวจอาสา เข้ามาดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ตามจุดต่างในการอำนวยความสะดวก ส่วนตนเองก็จะขับรถตะเวนออกดูแลโดยรอบเป็นระยะ ดูแลนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะสวนน้ำจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเด็กๆ ที่ต้องดูแลความปลอดภัยเป็นพิเศษ จะให้เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดในการขึ้นเครื่องเล่นเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ได้เพิ่มเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์เข้าอำนวยความสะดวกโดยไม่ให้มีการหยุดหรือลาในช่วงนี้

Comments

comments