เชียงใหม่ พลังจิตอาสาสร้างฝายบนดอยสุเทพคืนน้ำให้กับน้ำตกห้วยแก้วหลังแห้งขอด

Share This:

เชียงใหม่ พลังจิตอาสาพลังประชาชน นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ ทหาร สวนสัตว์เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่อุทยานกว่า 500 คนร่วมกันสร้างฝายบนดอยสุเทพคืนน้ำให้กับน้ำตกห้วยแก้วหลังแห้งขอด ตามโครงการลอกฝายบนดอยตามรอยในหลวง ขณะเดียวกันชาวต่างชาติเข้าร่วม

ที่บริเวณน้ำตกมณฑาธาร ดอยสุเทพ-ปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลังกลุ่มจิตอาสาของประชาชน ชาวบ้านดอยสุเทพ นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ เจ้าหน้าที่อุทยานดอยสุเทพ-ปุย และชาวต่างชาติ กว่า 500 คน ร่วมกันออกแรงซ่อมแซม สร้างฝายตั้งแต่ต้นน้ำน้ำตกห้วยแก้ว หลังจากถูกทิ้งรางมานานนับสิบปี จนทำให้ขณะนี้มีความรกร้างเสื่อมสภาพ ไม่สามาระช่วยชะลอกักเก็บน้ำของน้ำตกห้วยแก้วมีความชุ่มชื้นมีน้ำไหลตลอดทั้งปีเหมือนที่ผ่านมา จนมีสภาพแห้งขอดไม่หลงเหลือความเป็นน้ำตกที่สวยงามเหมือนในอดีต ตามโครงการโครงการลอกฝายบนดอยตามรอยในหลวง

อย่างไรก็ตามเริ่มใช้ช่วงวันหยุดตั้งแต่วันที่ 5 6 7 และ 8 พฤษาคมนี้ เข้าช่วยกันปรับปรุงจากด้านบนของต้นน้ำตกห้วยแก้ว บนดอยสุเทพ จำนวน 31 ฝาย เรื่อยมาตามเส้นทางมายังน้ำตกมลฑาธาร นับเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของน้ำตกห้วยแก้วที่เสื่อมสภาพขาดความเป็นธรรมชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติจะให้ความสนใจเดินทางเข้าไปถ่ายภาพ แต่ขณะนี้ไม่หลงเหลือความงดงามให้เห็น ซึ่งการเป็นจิตอาสาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและภาครัฐ โดยใช้แรงของทุกภาคส่วนที่เสียสละเวลามาช่วยกันโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่จะได้ตระหนักรู้ถึงการรักษาแหล่งต้นน้ำ คืนสายน้ำและความชุ่มชื้น คืนสภาพของน้ำตกห้วยแก้ว มลฑาธารกลับคืนมาให้มีน้ำตลอดทั้งปี

Comments

comments