ตั้งแต่เกิดมา 50 กว่าปี ไม่เคยเห็นแม่น้ำกวงแห่งขอดเป็นครั้งแรกในชีวิต

Share This:

ตั้งแต่เกิดมา 50 กว่าปี ไม่เคยเห็นแม่น้ำกวงแห่งขอดเป็นครั้งแรกในชีวิตของชาวบ้านตลอดแนวของอำเภอสารภี เข้าเขตติดต่อจังหวัดลำพูน พบว่าต้นแม่น้ำเขื่อนแม่กวงไม่ปล่อยน้ำและลำน้ำสาขาก็ไม่มีน้ำไหลเข้ามาส่งผลต่อเกษตรกรโดยเฉพาะต้นลำไยที่กำลังยืนต้นตาย
จากสภาพแม่น้ำกวง บริเวณอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตอนปลายก่อนจะไหลเข้าสู่จังหวัดลำพูน มีสภาพแห่งขอดไม่หลงเหลือของการเป็นลำน้ำที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้าน และเกษตรกรที่พึ่งพาในการใช้ทำการเกษตร มาปีนี้ภัยแล้งการขาดแคลนน้ำส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเป็นหลักโดยเฉพาะเกษตรกรปลุกลำไยที่ต้นกำลังออกผลขนาดเล็กที่การน้ำไปหล่อเลี้ยง แต่ไม่สามารถหาน้ำได้เริ่มจะยืนต้นตาย

ลุงประยูน ปันทะนัน์ อายุ 57 ปี บ้านเลขที่ 58 หมุ่ 9 ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่เกษตรกร บอกว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุเท่านี้ ก็ไม่เคยเห็นน้ำแม่กวง แห้งขอดเช่นนี้เลย ตนมีสวนลำไยที่ต้องพึ่งน้ำจากลำน้ำนี้แต่ตอนนี้ลำน้ำแห้งไม่มีน้ำทำให้ต้นลำไยที่กำลังติดผลบางต้นต้องยืนต้นตายตนเองก็ต้องหาวิธี
การขุดเจาะบ่อบาดาลเข้ามา ก็ต้องยอมรับปีนี้ภัยแล้งรุนแรงมากเขื่อนแม่กวง ก็ไม่ได้ปล่อยน้ำมาให้ตองกักเก้บน้ำไว้เพื่อผลิตน้ำประปา ทำให้สวนลำไยบางแห้งต้องยอมปล่อยให้ยืนต้นตายแล้ว สวนของตนก็เช่นกันแต่ก็ต้องรักษาต้นลำไยเท่าที่ทำได้

8 05 59 -2 ตั้งแต่เกิดมากว่า 50 ปี 1

8 05 59 -2 ตั้งแต่เกิดมากว่า 50 ปี 3

8 05 59 -2 ตั้งแต่เกิดมากว่า 50 ปี 4

Comments

comments