วอนมือเผาให้รู้รักถิ่นบ้านเกิด ส่งฮ. ล ลำขึ้นบินดับไฟ

Share This:

กำลังเจ้าหน้าดับไฟป่าเชียงใหม่ ชุดส่งเสริมไฟป่ากรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่อุทยานดอยสุเทพ-ปุ ชัดดับไฟป่าและอุทยานต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ถุกระดมกำลังเข้ามากว่า 70-80 นาย ยังบริเวณเกิดไฟไหม้ป่าบริเวรดอยสุเทพ-ปุย ทั้ง 4 จุดหลังจากช่วงเวลา 01.00 น. เข้าสกัดเพลิงที่ลุกลามเป็นวงกว้างสามารถควบคุมไว้ได้ แต่ยังมีการลุกไหม้ในพื้นที่ต้องเข้าทำแนวกันไฟเสริมรอบจุดต่อไม้ ต้นไม้ที่เกิดไฟไหม้ที่ขลุกรุ่นอยู่ แต่สภาพโดยในพื้นที่จะเห็นสภาพของการไหม้เชิงเพลิงจากเศาใบไม้ ต้นไม้ถูกไม้เหลือแต่ต้น
ด้านนายพงศ์ภาวัต ใหญ่วงศ์กรณ์ หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ กล่าวว่าสรุปพื้นที่ถูกไฟไหม้เสียหายกว่า 290 ไร่เศษ ซึ่งขณะนี้ได้กระจ่ายเจ้าหน้าที่ออกเป็น 4 ชุด เข้าเคลียร์พื้นที่เพราะยังพบว่ามีการขลุกรุ่นของไฟที่ไหม้ต่อไม้ต้อนไม้ พร้อมเสริมการทำแนวกันไฟเพลิงกั้นพื้นที่ยังไม่ไหม้เพราะอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดไฟไหม้ป่าขึ้นมา ขณะเดียวกันทางกระทรวงทรัพย์ฯ และกระทรวงเกษตรฯ ได้นำฮ. ขึ้นสำรวจพื้นที่โดยรอบ หากจุดไหนยังงมีการลุกไหม้คาดจะลุกลามก็จะนำน้ำเข้าดับไฟเสริม
นอกจากนี้ทางผู้ใหญ่กำลังหารือเพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่จากจังหวัดต่างเข้ามาเสริม เพื่อเฝ้าระวังในพื้นที่เพราะสภาพอากาสที่ร้อนจัด และเชื้อเพลิงใกล้จุดไหม้ก็ยังไม่ไหม้ และจัดชุดออกลาดตระเวนเข้ม แต่ความยากเป็นทางลาดชัดแต่เจ้าหน้าที่ก็จะเฝ้าระวังไปจนกวาฝนจะตก ก็ฝากถึงผู้เผาให้มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด รักชุมชน รักจังหวัดเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน จังหวัดและเศรษฐกิจจากรท่องเที่ยว ของให้ตระหนักมากยิ่งขึ้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้จากการสำรวจเบื้องต้นของฮ. ฝนหลวงในช่วงสายของวันนี้พร้อม อ.กระทรวงทรัพยากรธรรมชชาติและสิ่งแวดล้อม ยังพบหลายจุดที่มีกลุ่มควันจากการคลุกกรุ่นการลุกไหม้ของต่อไม้ ต้นไม้โดยเฉพาะจุดตามหน้าผาซึ่งเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าไปยากลำบาค ได้รายงานให้นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทราบได้มีคำสั่งด่วนของให้ฮ. ของสองหน่วยงาน ดำเนินการขึ้นพ่นน้ำเพื่อดับไฟไม่ให้ลุกไหม้จนเกิดความรุนแรงได้โดยเฉพาะช่วงบ่ายๆ ที่สภาพอากาศร้อนจัดทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ง่ายและเร็ว หากมีประแสลมพัดเข้ามาก็จะเป็นช่วยให้สะเก็ดไฟ ปลิวออกนอกพื้นที่ไปติดจุดที่ยังไม่เกิดเพลิงไหม้มีเชื้อเพลิง

ด้านนางสาวหนึ่งฤทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าขณะนี้ทางกรมฝนหลวง ได้ฮ. จากจังหวัดนครสวรรค์ เข้ามาเสริมการทำงานร่วมอีก 1 ลำ พร้อมดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ดับพ่นน้ำดับไฟ เพื่อสนับสนุนการดับไฟในพื้นที่ยังคลุกกรุ่นขณะนี้ ซึ่งจะมีของฝนหลวง 2 ลำและของกระทรวงทรัพยฯ 1 ลำ ที่ทำให้การดับไฟได้ประสิทธิภาพมากในการดับไฟได้เร็วขึ้น

Comments

comments