วัวนมกำลังรอความตายจากภัยแล้งขาดน้ำกิน

Share This:

วัวนมกำลังรอความตายจากภัยแล้งขาดน้ำกิน หลังแหล่งน้ำที่เคยใช้แห้งขอดพึ่งบ่อน้ำไม่เพียงพอ เกษตรกรเลี้ยงวัวนมแหล่งใหญ่ อ.แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ต้องเร่งเจาะบ่อบาดาลเพื่อหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อมาใช้บรรเทา

ผู้รับเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล กำลังเร่งขุดเจาะบ่อน้ำให้กับฟาร์มเลี้ยงวัวนม บ้านออนกลาง หมู่ 1 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งเลี้ยงวัวนมแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ วัวนมทั้งขนาดใหญ่ กลางและเล็ก กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักแหล่งน้ำ สระน้ำ ตอลดจนบ่อน้ำในพื้นที่เริ่มแห้งขอดลง ส่งผลกระทบต่อวัวนมที่ต้องมีน้ำบริโภค และบรรเทาคลายร้อนที่ทวีความร้อนต่อเนื่องทุกวัน
อย่างไรก็ตามนางดวงจันทร์ สมป้อ เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนม กล่าวว่าตอนนี้ต้องยอมลงทุนจากค่าขุดเจาะบ่อบาดาลของตน 2 -3 บ่อ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองไว้รองรับเพราะแต่ละวันวัวจะใช้น้ำจำนวนมาก แต่ขณะนี้ไม่มีน้ำให้ได้กินกำลังส่งผลต่อวัวที่จะต้องล้มป่วยขาดน้ำล้มตาย ทำให้ต้องยอมจ่ายเงินนับแสนบาทต่อบ่อที่ต้องเจาะลงไปลึกกว่า 30 -50 เมตรขึ้นอยู่แต่ละจุดและแหล่งน้ำว่าจะอยู่ลึกขนาดไหนทำให้ตอนนี้ ฟาร์มวัวนมในพื้นที่ต้องพึ่งการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อไม่ให้วัวล้มป่วยและล้มตาย เพราะขาดน้ำ จากโรคเครียด หงุดหงิด จากอากาศร้อน ที่ต้อใช้น้ำมาฉีดเพื่อผ่อนคลาย โดยขณะนี้ต้องใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดเพราะไม่มีน้ำจะไปฉีด แต่หลังจากนี้มีน้ำบาดาลก็จะช่วยบรรเทาลงไปได้มาก

Comments

comments