เฉลิมฉลองปีแห่งการสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่จัดปั่นจักรยานย้อนรอยประวัติศาสตร์

Share This:

เฉลิมฉลองปีแห่งการสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่จัดปั่นจักรยานย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่และเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เล่มที่ 2 “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในป่าวิเศษ”

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่, มณฑลทหารบกที่ 33, ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, เทศบาลตำบลแม่เหียะ, เทศบาลตำบลสุเทพ, เทศบาลตำบลหนองควาย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปั่นจักรยานย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เล่มที่ 2 “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในป่าวิเศษ” ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีแห่งการสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบการปั่นจักรยาน
กิจกรรมปั่นจักรยานย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เล่มที่ 2 “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในป่าวิเศษ” นี้ เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ 720 ปี เมืองเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย เส้นทางจักรยานที่เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ จำนวน 10 เส้นทาง โดยมีสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เป็นผู้ดำเนินการในการจัดทำ
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมปั่นจักรยานย้อนรอยฯ และเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เล่มที่ 2 “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในป่าวิเศษ” ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 05.30-10.30 น. ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยใช้เส้นทางจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ผ่านอุทยานหลวงราชพฤกษ์ – สักการะปู่แสะย่าแสะ – เข้าสู่ถนนบ้านแม่เหียะใน – วัดร่ำเปิง – พระธาตุเถรจันทร์ และเดินทางกลับสู่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในเส้นถนนเลียบคลองชลประทาน
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ได้ที่ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร โทร. 053-920000 และพิเศษเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนหน้างาน จะได้รับหนังสือเส้นทางจักรยานฯ เล่มที่ 2 จำนวน 300 ท่านแรกเท่านั้น (เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 05.30 – 06.50 น. ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โทร. 053-920000

Comments

comments