ปัญหาภัยแล้งตามแม่น้ำ ลำน้ำลำคลองส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ

Share This:

ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ยอมรับปัญหาภัยแล้งตามแม่น้ำ ลำน้ำลำคลองส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของสัตว์น้ำต้องตายลงไป เพราะความแห้งแล้งไม่มีน้ำหล่อเลี้ยง ที่น่ากังวลปัญหาน้ำเน่าเสียหากมีมากไม่มีน้ำดีไปเจือจางผลกระทบจะมากยิ่งขึ้นเพราะจะไม่มีน้ำกินน้ำใช้ ขณะเดียวกันมีหารือร่วมประมงเพื่อเตรียมพื้นฟูนำสัตว์น้ำคืนช่วงฝนตก

จากปัญหาภัยแล้งที่ขยายวงกว้างออกไป โดยเฉพาะตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำ ลำคลอง แม่น้ำหลัก และม่น้ำสาขาน้ำเริ่มแห้งขอดลงไปติดต่อกันนาน กำลังจะกลายเป็นปัญหาของระบบนิวเศ นายเจนศักดิ์ ลิมปิตื ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ ยอกมรับว่าระบบนิเวศของแม่น้ำ ลำน้ำ ลำเหมืองลำคลองต่างๆ ที่กำลังแห้งสนิททำให้สัตว์น้ำที่อยู่ในระบบนิเวศร่วมไปถึงพืชน้ำต่างๆ ต้องตายลงไปและหายไปจากนี้

แต่ยังไม่น่ากังวลเท่าน้ำเน่าเสียที่ถูกปล่อยลงไปในแม่น้ำลำคลอง หากไม่มีน้ำดีเข้าไปเจือจางจะทำให้แม่น้ำลำน้ำที่เป็นแหล่งน้ำหลัก ในการใช้อุปโภคบริโภคและใช้ภาคการเกษตรที่จะได้รับผลกระทบหนักเพิ่มมากขึ้น เพราะทุกอย่างจะตายหมด ทำให้ตอนนี้ต้องร่วมกันปัอนกันไม่ให้มีการระบายน้ำเสียลงไป แต่หลังจากนี้มีการหารือร่วมกันประมงเชียงใหม่ เพราะหลังมีฝนตกลงมาปริมาณน้ำเพิ่มก็จะเร่งฟื้นฟูระบบนิเวศของสัตว์ และพืชน้ำคืนสู่แม่น้ำลำคลองให้กลับมาเป็นปกติ

Comments

comments