ผบ.มทบ.33 เชิญ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ธกส. 25 อำเภอ ชีแจงแนวทางชวนลูกค้าออกเสียงประชามติ

Share This:

ผบ.มทบ.33 เชิญ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ธกส. 25 อำเภอ ชีแจงแนวทางชวนลูกค้าออกเสียงประชามติ ย้ำไม่ชี้นำ ให้รณรงค์ ในการออกเสียงลงประชามติที่จะมีขึ้นในวันที่ 7 ส.ค. นี้ โดยวันนี้ที่สโมสรค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. จำนวน 250 คน จาก 25 เภอของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าประชุมร่วมกับทหารชุดปฏิบัติการมวลชน มณฑลทหารบกที่ 33 เพื่อรับทราบนโยบายของ คสช. และ รัฐบาล ในการออกเสียงลงประชามติที่จะมีขึ้นในวันที่ 7 ส.ค. นี้ ในการประชุม พล.ต.โกศล ปทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้ชี้แจงถึงความจำเป็นในการเข้ามาบริหารประเทศของ คสช. เพราะไม่ต้องการประเทศบอบช้ำไปมากกว่านี้ พร้อมย้ำว่าจะต้องมีการเลือกตั้งตามโรดแมฟที่วางไว้ การเชิญตัวแทน ธกส.เข้าประชุมครั้งนี้เพื่อให้ ธกส. ที่มีลูกค้าระดับรากหญ้าทั่วประเทศจำนวนมาก ช่วยกันรณรงค์เชิญชวนประชาชนที่เป็นกลุ่มลูกค้าออกมาออกเสียงลงประชามติให้มากที่สุด การประชุมครั้งนี้เน้นการประสานานและวางแผนร่วมกันว่า แต่ละอำเภอจะเชิญลูกค้ามาวันไหนอย่างไรและจะให้ชุดมวลชนของทหารที่ผ่านการอบรมมาแล้วไปให้ข้อมูลให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียของรัฐธรรมนูญ แต่ยืนยันไม่มีการชี้น้ำ การรับหรือไม่รับเป็นวิจารณญาณของประชาชนที่จะพิจารณาเอง
นอกจากขอความร่วมมือ ธกส. จะมีการประชุมร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่น ประชาคมหมู่บ้าน พร้อมใช้ทหารกองหนุนที่มีมากในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะทหารที่เพิ่งปลดประจำการล่าสุดซึ่งที่ผ่านการอบรม กลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ทั้งนี้การออกเสียงประชามติครั้งก่อน จังหวัดเชียงใหม่มีตุวเลขผู้มาออกเสียงถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนครั้งนี้ตั้งใจไม่ให้น้อยกว่าครั้งที่ผ่านมา ส่วนกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยในจังหวัดเชียงใหม่จะออกมาคัดค้านในรูปแบบต่าง ๆ ยอมรับว่ากังวล แต่ได้มีการพูดคุยกับทุกกลุ่มแล้ว ย้ำว่าสามารถออกมาแสดงความเห็นได้ แต่ต้องอยู่ในกรอบของกฏหมายและ พรบ.ที่ออกมาแล้ว แต่หากออกนอกกรอบก็ต้องดำเนินการตามกฏหมาย มั่นใจว่าจะได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร