ร้อนจัดกระทบโคไม่มีน้ำนม เกิดอาการเครียด ซึม นอนไม่กินอาหารเหมือนปกติ

Share This:

ร้อนจัดกระทบโคไม่มีน้ำนม เกิดอาการเครียด ซึม นอนไม่กินอาหารเหมือนปกติ ส่งผลต่อเกษตรกรเลี้ยงโคนม เดือนร้อนรายได้ลดรายจ่ายเพิ่มน้ำจะใช้ฉีดพ่นอาบน้ำก็ต้องงดเพราะไม่มีน้ำต้องใช้อย่างประหยัด

นางดวงจันทร์ สมป้อ เกษตรกรเลี้ยงโคนม ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ กำลังสาธิตการใช้น้ำที่แช่คอรีนโดยใช้ผ้าชุปเช็ดเต้านม ของโคนมที่เตรียมรีดนมเพื่อนำไปขาย ส่วนน้ำที่มีอยู่ต้องใช้อย่างประหยัดให้โคใช้ดื่มกินเท่านั้น เพราะแหล่งน้ำที่มีแทบไม่เหลือน้ำให้ได้ใช้แล้ว เหลือเพียงแหล่งเดีนวคือบ่อน้ำที่ขุดไว้ดังเดิมเท่านั้น แต่ปัญหาที่ร้อนจัดขณะนี้กำลังส่งผลกระทบต่อโคนมที่เลี้ยงไว้นับร้อยตัวทั้งวัวเตรียมรีดนม วัวพักรีด พ่อพันธุ์และลูกวัว ต่างแสดงอาการออกมาเหมือนกันโดยไม่กินอาหาร มีอาการซึม เอาแน่นอน และอาการเครียด จนทำให้ไม่มีน้ำนมให้ได้รีดเหมือนปกติ และหวั่นจะล้มป่วยจนตายลงไป

อย่างไรก็ตามตอนนี้ปัญหาที่ตามมาคือหนี้สินเพราะรายได้เริ่มลด รายจ่ายเพิ่มมากขึ้น เพราะอาหารของโคยังคงราคาเดิมบางชนิดก็แพงขึ้น ต้องเสริมฟางข้าว และฟางข้าวโพดเข้ามา นอกจากอาหารข้นที่ให้กินปกติ แต่ละครั้งต้องเดินทางไปซื้อที่จังหวัดลำปาง แต่รายได้จากการรีดน้ำนมขายขณะนี้ลดลงไปเรื่อย เพเพราะโคไม่ผลิตน้ำออกมาเช่นเคย จากปกติรีดได้วันละ 1 ตันเหลือ 800 -900 บางวันก็ไม่ถึง ตอนนี้ต้องเพิ่มคือการเจาะบ่อบาดาลเสริมอีก 2 จุดใช้เงินแสนกว่าบาทเพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ เพราะเป็นเพียงหนทางเดียวที่จะพึ่งได้

Comments

comments