เปิดเรียนเทอม 2 วันแรกโรงเรียชราบาลนมีนักเรียนกว่า 400 คน อายุรวมกันกว่า 2,400 ปี

Share This:

เปิดเรียนเทอม 2 วันแรกโรงเรียชราบาลนมีนักเรียนกว่า 400 คน อายุรวมกันกว่า 2,400 ปี เป็นโรงเรียนแห่งแรกที่มีอายุมากของจังหวัดเชียงใหม่ บรรดานักเรียนได้มาพบกันสุดคึกคักหลังปิดนานเกือบ 2 เดือน นายก.ทบ.เชิงดอย เป็นโรงเรียนเดียวในประเทศไทย เน้นกิจกรรม สันทนาการเป็นหลัก วิชาการเล็กน้อย เทอมสองมีนักเรียนลงทะเบียนกว่า 500 คน โดยตลอด 3 ปียังไม่มีนักเรียนเสียชีวิต

ที่ศาลาวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยหลวงพ่อพระโพธิรังษี เจ้าอาวาส วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เป็นประธานปฐมนิเทศ แก่นักเรียนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ชาย-หญิงกว่า 400 คน ของเทศบาลตำบลเชิงดอย เป็นปีที่ 3 เทอม 2 เปิดการเรียนการสอนเป็นวันแรกหลังจากปิดเทอมแรกเดือนมีนาคมที่ผ่าน บรรยากาศไปเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีนายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย กล่าวต้อนรับนักเรียนเก่าและใหม่ ที่ได้ลงทะเบียนกว่า 500 คน
นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย กล่าวว่าในเทอมสองนี้มีนักเรียนให้ความสนใจ จากพื้นที่ใกล้เคียงขอลงทะเบียนเรียนกว่า 500 คน โดยวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดเรียนเทอมสอง มีนักเรียนมาลงทะเบียนกว่า 400 คนเกือบเต็มจำนวนที่มาลงทะเบียนไว้ โดยการเรียนการสอนโรงเรียนแห่งนี้จะแตกต่างจากโรงเรียนอื่นไม่เน้นวิชาการจะเน้นสันทนาการ กิจกรรมให้ผู้สูงอายุโดยเฉลี่ยตั้งแต่ 60 ปี มีควาสนุกสนาน ไม่เคลียด และถายทอดความรู้ภูมิปัญญาให้กับเยาชน ตอลดจนผู้ที่ให้ความสนใจเดินทางมาทัศนศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้ที่ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดการล้มป่วยจากโรคซึงเศร้าและโรคต่างๆ ของผู้สูงอายุลงไป เป็นโรงเรียนเดียวในจังหวัดเชียงใหม่มีอายุมาก มีอายุร่วมกันไม่น้อยกว่า 2,400 ปี และนักเรียนยังไม่มีเสียชีวิตตลอด 3 ปีเปิดการเรียนการสอน
สำหรับการเรียนการสอนจะมีขึ้นสัปดาห์ละ 1 วัน คือทุกวันพุธ โดยแต่ละวันพุธจะเน้นการสอนอยู่ 4 เรื่องสลับกันไปคือเรื่องของวิชาชีพ เช่น การสาน การเย็บผ้า การทำดอกไม้ประดิษฐ์ เรื่องสุขภาพ เช่น การกิน การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ เรื่องสังคม เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ชีวิตและสภาพสังคมในปัจจุบัน และเรื่องของเทคโนโลยี ซึ่งจะสอนใช้คอมพิวเตอร์ สอนให้รู้จักเฟซบุ๊ก การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต และที่เพิ่มเข้ามาคือสอนบทบาทให้กลุ่มผู้สูงอายุก้าวทันเออีซีในหลากหลายด้าน ส่วนเวลาเรียนเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น. ซึ่งหากเรียนจบในเดือนพฤจิกายน ก็จะมีการมอบปริญญาชีวิตให้แก่นักเรียนทุกคนเพื่อความภาคภูมิใจ

Comments

comments