คณะช่างฟ้อนจากทุกอำเภอในจังหวัดลำพูน ร่วมซ้อม ฟ้อนเล็บ ต้อนรับ น้ำสรงพระราชทาน

Share This:

คณะช่างฟ้อน จากทุกอำเภอในจังหวัดลำพูน ร่วมซ้อม ฟ้อนเล็บ ต้อนรับ น้ำสรงพระราชทาน ในงานประเพณี สรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน ประจำปี 2559
บริเวณ ถนน ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จากแยก ประตูลี้ ถึง หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมาหาวิหาร คณะช่างฟ้อน จากทุกอำเภอในจังหวัดลำพูน จำนวน 800 คน ซ้อมการฟ้อนเล็บ ถวายการต้อนรับ น้ำสรงพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงาน ประเพณี สรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2559 ซึ่งในปีนี้ จัดระหว่างวันที่ 13 – 20 พฤษภาคม 2559 สำหรับ พิธีเปิดงาน ในวันที่ 13 พฤษภาคม เวลา 17.00 น. จะมี ขบวน อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคลื่อนจาก โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ไปตามถนน ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน โดย ระหว่าง สองข้างทาง จะมี คณะช่างฟ้อน ทั้งชาย หญิง วัยเด็ก และ ผู้ใหญ่ จะมา ฟ้อนเล็บ ถวายการต้อนรับ น้ำสรงพระราชทาน ซึ่ง ขณะนี้มี ชาวจังหวัดลำพูนสนใจมา ลงทะเบียน ร่วมการฟ้อน จำนวน 1,609 คน จากนั้น จะ อัญเชิญน้ำสรงฯ ประดิษฐานบนบุษบก ซึ่ง ในระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤษภาคม คณะสงฆ์ จะประกอบพิธีอบรมสมโภช น้ำสรงพระราชทาน และ การจัดการแสดง แสง สี เสียง ทางวัฒนธรรม ในช่วงค่ำของ ทุกคืน จากนั้น ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. จะมีพิธีสรงน้ำ องค์พระบรมธาตุหริภุญชัย
จึงขอเชิญชวนประชาชน และ นักท่องเที่ยว ร่วมชมการ ฟ้อนเล็บ ถวายน้ำสรงพระราชทาน และ ถวายแด่ องค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ในวันที่ 13พฤษภาคม พร้อมทั้ง ร่วมกิจกรรม ภายในงาน จนถึง วัน 20 พฤษภาคม นี้ โดยทั่วกัน