สถานการณ์การราคาลิ้นจี่จังหวัดเชียงใหม่

Share This:

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์การตลาดลิ้นจี่ ในพื้นที่ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดในขณะนี้ พบผลผลืตลื้นจี่จะออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจากภาวะอากาศที่แห้งแล้ง ส่งผลต่อการติดดอกออกผลของลิ้นจี่183300

นิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 สำนักงานพานิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การตลาดการรับซื้อผลผลิตลิ้นจี่ ในพื้นที่ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงหม่เชียงใหม่ ดังนี้

จากการติดตามสถานนการณ์ ณ จุดรับซื้อ (เจ๊บานเย็น) การรับซื้อ : เริ่มรับซื้อตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 59 รับซื้อลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยในราคา กก.ละ  50 บาท และ 40 บาทตามลำดับ โดยราคา ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 รับซื้อลิ้นจี่คละเกรด ในราคา กก.ละ 30-35 บาท ปริมาณการรับซื้อประมาณ 4.5 ตันต่อวัน  โดยในปี 2558/59  คาดว่าปริมาณผลผลืตลื้นจี่จะออกสู่ตลาดน้อยกว่า ปี 2557/58 ประมาณร้อยละ 70  เนื่องภาวะอากาศที่แห้งแล้ง ส่งผลต่อการติดดอกออกผลของลิ้นจี่  ผลผลิตลิ้นจี่ที่่ออกสู่ตลาดขณะนี้เป็นผลผลิตในพื้นที่ อ.แม่อาย ,ฝาง และไชยปราการ

ทั้งนี้คุณภาพของลิ้นจี่ปีนี้ไม่ดีนักเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประสบภาวะภัยแล้ง ส่งผลให้ลิ้นจี่มีขนาดผลที่เล็ก  สีผิวไม่แดง มีลักษณะไหม้ แต่รสชาดดี

สำหรับการติดตามสถานนการณ์ ณ จุดจำหน่ายปลีก อ.ไชยปราการ  ราคาจำหน่ายปลีกลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยคละเกรด กก.ละ 50-60 บาท

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

Comments

comments