อีกหนึ่งอาชีพเป็นนาทีทองช่วงขุดเจาะบาดาล แต่ละวันมีประชาชนและเกษตรกรเดือนร้อนขอขุดเจาะน้ำ

Share This:

อีกหนึ่งอาชีพเป็นนาทีทองช่วงขุดเจาะบาดาล แต่ละวันมีประชาชนและเกษตรกรเดือนร้อนขอขุดเจาะน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้งอย่างเร่งด่วน ยิ่งสวนลำไยและเลี้ยงสัตว์ เผยน้ำใต้ดินชั้น 1และ 2 เริ่มหาย ต้องขุดลุกกว่า 50 เมตร แต่พบปัญหาการขออนุญาตล้าช้าชาวบ้านไม่รู้กฎหมาย

สภาวะวิกฤตภัยแล้งขณะนี้ที่ยังไม่บรรเทาเบาบางลงมาได้ โดยเฉพาะน้ำที่มีความต้องการของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเกษตรกรของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องพึ่งพาการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อมาใช้แก้ไขปัญหาทำให้อาชีพรับจ้างขุดเจาะน้ำบาดาล ของนายสุรทิน ชัยชมภู ผู้ประกอบรับขุดเจาะน้ำบาดาลจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าปัญหาภัยแล้งที่หนักขณะนี้ความเดือนร้อนหนักของชาวบ้าน โดยเฉพาะเกษตรกรทำสวน ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ กระทบอย่างหนักมีความต้องการขุดเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ แต่ปัญหาการขอใบอนุญาติขุดเจาะจากภาครัฐล้าช้าไม่สามารถช่วยเหลือได้
ซึ่งในแต่ละวันนี้ไม่ต่ำกว่า 20 สายที่โทรศัพท์เข้ามาเพื่อให้เข้าไปขุดเจาะน้ำบาดาลแต่ก็กระทำได้อยากเพราะติดข้อกฎหมาย เพราะชาวบ้านไม่ทราบว่าตนเองจะต้องไปทำเรื่องเพื่อขอขุดเจาะกับทางองคกรปกครองส่วนถิ่น แต่ความเดือนร้อนมีมากต้องยอมขุดเจาะก่อนการได้ใบอนุญาต แต่พวกตนที่เข้าไปก็ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจจับ ทั้งที่ไม่ใช้หน้าที่ในการขอใบอนุญาตเป็นส่วนของชาวบ้านเจ้าของพื้นที่ ทำให้ข้อกฎหมายปัจจุบันกำลังส่งผลกระทบต่อความเดือนร้อนโดยพื้นที่ภาคเหนือตอนบนส่วนใหญ่จะติดปัญหาเรื่องไม่เอกสารสิทธิ์ของที่ดิน

ขณะเดียวกันพบว่าปริมาณน้ำชั้นผิวดิน น้ำระดับชั้น 1 และ 2 เริ่มลดปริมาณน้อยลง ทำให้ต้องขุดชั้นที่ 3 ความลึกระดับ 50-60 เมตรลงไป ถึงจะมีน้ำซึ่งค่าใช้จ่ายการขุดเจาะก็ขึ้นอู่กับสภาพพื้นที่ความลึกและวิธีการเจาะเริ่มต้นก็ 5-6 หมื่นบาทพร้อมอุปกรณ์และการดูแล ขุดเจาะลึกสุด 400 กว่าเมตร ซึ่งตอนนี้ยอมรับวาก็ต้องมีการขุดเจาะก่อนขอกันมากเพื่อช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งของเกษตรกรและชาวบ้าน แม้กระทั้งของภาครัฐ

Comments

comments