ประปาเชียงใหม่ต้องแจกน้ำฟรีจากการร้องขอช่วยเหลือภัยแล้งวันละกว่า 2.5 แสนลิตร

Share This:

ประปาเชียงใหม่ต้องแจกน้ำฟรีจากการร้องขอช่วยเหลือภัยแล้งวันละกว่า 250 ลบ.ม. ส่วนน้ำประปายังสามารถผลิตได้ตามปกติไม่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดิบ วอนประชาชนช่วยกันลดการใช้น้ำคนละร้อย 20 ก็จะช่วยยืดอายุน้ำประปาออกไปได้จนถึงเดือนกรกฎาคม ที่สำคัญช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด

นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการปะปาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าจากปัญหาภัยแล้งขณะนี้ ส่วนขอประปาเชียงใหม่ ไดแจกจ่ายน้ำตามคำร้องขอจากภาครัฐเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค แต่ละวันจะแจกจ่ายน้ำตกวันละ 250 ลบ.ม. คิดเป็นลิตร 250,000 ซึ่งปัญหาภัยแล้งเริ่มขยายวงกว้างออกไปทุกพื้นที่ส่วนของประปาเชียงใหม่เตรียมเปิดจุดแจกจ่ายน้ำประปาขึ้นจุดที่มีโรคผลิตน้ำประปาเช่นดอยสะเก็ด ที่เขื่อนแม่กวง เพื่อลดการเดินทางอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบภัยแล้งได้รับน้ำใกล้ที่สุด
อย่างไรก็ตามถึงจะมีการแจกจ่ายน้ำฟรีเพื่อช่วยเหลือประชาชน แต่การผลิตน้ำประปาหลักก็คงปกติสามารถผลิตน้ำเพื่อแจกจ่ายไปตามบ้านเรือนในเขตพื้นที่ไม่เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำหลักของประชาชน แต่วอนให้ทุกคนช่วยกันลดการใช้น้ำลงร้อยละ 20 ให้ใช้น้ำอย่างประหยัดมากยิ่งขึ้น ก็จะช่วยลดนำน้ำดิบมาผลิตยืดออกยุออกไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้ หากสถานการณ์ของฝนที่ยังไม่ตกลงมาตามที่คาดการณ์ไว้หลังจากเดือนกรกฎาคมไปแล้วทางประปาเชียงใหม่ได้จัดทำแผนเพื่อรองรับการใช้น้ำประปาของประชาชนไว้เรียบร้อย แต่เชื่อว่าช่วปลายเดือนพฤษภาคมนี้จะมีฝนตกลงมาช่วยบรรเทาลงไปได้

Comments

comments