ในรอบ 100 ปีชาวบ้านบ้านม้งดอยปุยกว่า 1,400 ครัวเรือน กำลังประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำ

Share This:

ทบ.สุเทพ และประปาเชียงใหม่ต้องนำน้ำเข้าไปแจกจ่าย เพื่อบรรเทา เป็นหมู่บ้านสูงอันดับสองในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง

ที่โรงเรียนบ้านม้งดอยปุย บ้านม้งดอยปุย หมู่ 11 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวม้งและชมธรรมชาติอันเรื่องชื่อ กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักแหล่งน้ำตามธรรมชาติได้แห้งจนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนหลังจากไม่เคยประภัยแล้งมานานกว่า 100 ปี นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการประปาเชียงใหม่ ได้มอบถังเก็บน้ำบรรจุถังละ 1,500 ลิตรจำนวน 18 ถัง พร้อมนำน้ำดิบเข้มาเติมใส่ถังและถังสำรองของชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านที่กำลังเดือนร้อนขาดน้ำกินน้ำใช้จากปัญหาภัยแล้งได้บรรเทาเบาบางลง โดยเจ้าหน้าที่จะตระเวนนำน้ำไปจ่ายแจกและเติมลงถังน้ำสำรองที่นำไปตั้งไว้ในแต่ละพื้นที่ ของตำบลสุเทพที่ได้ร้องขอความช่วยเหลือขอน้ำอุปโภคและบริโภค
นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ กล่าวว่าขณะนี้ในพื้นที่ของตนเริ่มมีประชาชนเดืนอร้อนจากการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ซึ่งอยู่ในเขตตัวเมือง ประสบปัญหาภัยแล้งจำนวน 8 หมู่บ้าน 2 ส่วนราชการ และวัดจำนวน 4 แห่ง ได้ประสานของสนับสนุนน้ำประปาจากประปาเชียงใหม่จำนวนวันละ 8 เที่ยวและของเอกชนอีก 2 แห่งเข้าไปช่วยแจกจ่ายน้ำแล้วจำนวน 178 เที่ยวจำนวนน้ำดิบ 926,000 ลิตร ทำให้บรรเทาปัญหาลงไปแต่หลังจากนี้หากยังไม่มีฝนตกจะกระทบหนักทำให้ปัญหาภัยแล้งขยายวงกว้างออกไป โดยเฉพาะบ้านม้งดอยปุย ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำซึ่งจะมีน้ำไหลตลอดทั้งปี แต่มาปีนี้แหล่งน้ำเริ่มแห้งลงซึ่งเป็นครั้งแรกของหมู่บ้านตั้งแต่ก่อตั้งมา ซึ่งผู้อายุมากสุด 110 ปี ที่พึ่งเสียชีวิตลงไปเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา นับเป็นเวลากว่า 100 ปีที่บนดอยแห่งนี้ต้องรองขอน้ำขอความช่วยเหลือ
อย่างไรก็ตามปัญหาพืนที่ตำบลสุเทพ ไม่สามารถขุดเจาะน้ำบาดาลได้เนื่องจากมีความลึกมาของน้ำชั้นใต้ดินกว่า 200 เมตรลงไป ที่ต้องใช้งบประมาณสูงทำให้ไม่สามารถจะเอาน้ำจากใต้ดินขึ้นมาใช้ได้ แต่ภัยแล้งปีนี้ก็คาดว่าจะผ่านพ้นไปโดยจะมีการประสายสำรองน้ำดิบและน้ำประปาไว้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ร้องขอเข้ามาทันที

Comments

comments