เชียงใหม่ แล้งจัดต้นลำไยยืนต้นตายกว่า 700 ไร่เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจเพื่อสรุปข้อมูลในการจ่ายเงินเยียวยา

Share This:

234เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นลำไย ที่ขาดน้ำมานานกว่า 5 เดือน จนยืนต้นตาย ซึ่งหลังสำรวจแล้วจะได้นำข้อมูลส่งไปให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือภัยระดับอำเภอเพื่อพิจารณาจ่ายเงินชดเชย ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งไร่ล่ะ 1,960 บาท ซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่ามีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 260 ราย สวนลำไยได้รับความเสียหาย 700 ไร่ ด้านนายพันธ์ ศักดิ์  แก้วสุดใจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแปะ เปิดเผยเทศบาลตำบลบ้านแปะ เป็นพื้นที่ ที่ตั้งอยู่ตำบลสุดท้ายของอำเภอจอมทอง ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 80 กิโลเมตร ที่ผ่านมาเกษตรกรบางส่วนได้ใช้น้ำจากแม่น้ำปิง เพื่อใช้ในการเกษตร แต่เนื่องจากปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงหนักส่งผลให้แม่น้ำปิงแห้งขอดตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ทำให้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลำไย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพบว่าลำไยที่ยืนต้นตายส่วนใหญ่จะอยู่บนพื้นที่สูงและแหล่งน้ำตามธรรมชาติแห้งจนเกษตรกรไม่มีน้ำไปรดต้นลำไย

 

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแปะ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะเดียวกันภัยแล้งได้ส่งผลกระทบกับสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำตอง ที่ตั้งอยู่ในเชิงเขา เขตบ้านแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง ลำห้วยแม่แปะที่เคยใช้ทำน้ำประปาภูเขาเกิดแห้งขอดส่งผลกระทบกับพระสงฆ์และผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมกว่า 80 คนขาดแคลนน้ำใช้ เจ้าหน้าที่เทศบาลต้องนำรถบรรทุกน้ำลำเลียงน้ำเข้าไปให้วันล่ะ 14,000 ลิตรตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา จนกว่าภัยแล้งจะบรรเทา 000000000จบ000000000

Comments

comments