ขอเชิญชวน ประชาชน ท่องเที่ยว ชมการแสดง กลอง และ การแสดงทางวัฒนธรรม จาก ศิลปินดัง

Share This:

ลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ( จังหวัดเชียงใหม่ , ลำพูน , ลำปาง , แม่ฮ่องสอน ) ขอเชิญชวน ประชาชน ท่องเที่ยว ชมการแสดง กลอง และ การแสดงทางวัฒนธรรม จาก ศิลปิน ไทย ยุโรป , แอฟริกา และ ประเทศ สมาชิกอาเซียนในงาน มหกรรมกลอง และ ดนตรีนานาชาติ จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน ซึ่ง การแสดง จะเริ่ม ตั้งแต่ เวลา 17.00 – 21.00 น.

ประชาชน และ นักท่องเที่ยว ร่วมชม การแสดง วัฒนธรรม และ ดนตรี ในงาน มหกรรมกลอง และ ดนตรีนานาชาติ ซึ่ง จัด ระหว่างวันที่ 16 – 20 พฤษภาคม 2559 ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่ง ศิลปิน จาก นานาประเทศ ได้ เดินขบวนพาเหรด ไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เข้าสู่ เวทีการแสดง โดย มีนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานบรรยากาศภาย ในงาน เป็นไปด้วยความคึกคัก ซึ่ง มี การแสดง กลอง จาก ประเทศเกาหลี และ ศิลปิน อิ๊ดโปงลางสะออน ส่วนการแสดงในค่ำวันนี้ ( 17 พฤษภาคม 2559 ) จะมีการแสดงกลองอาข่า และ กลองปูจา จากจังหวัดลำปาง , การแสดง กลองจาก ประเทศมาเลเซีย , อินเดีย และ กลองจากภาคกลางของไทย วันที่ 18 พฤษภาคม การแสดง จากชาวไทใหญ่จังหวัดแม่ฮ่องสอน , การแสดงกลอง จากประเทศอาเซอร์ไบจาน , การแสดงวัฒนธรรม ภาคใต้ ของไทย และ คอนเสิร์ตศิลปิน หลวงไก่ , วันที่ 19 พฤษภาคม การแสดงวัฒนธรรม ชาวคะฉิ่น , การแสดงกลองมองเซิง จาก จ.เชียงใหม่ , การแสดงการร้องเพลงประสานเสียงจาก ประเทศ สหรัฐอเมริกา และ วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 จะมีการแสดงดนตรีจาก ชาว ปกาเกอะญอ , การแสดง ของศิลปินจากประเทศ เนเธอร์แลนด์ และ สิงคโปร์ , การแสดงของเยาวชน จาก จังหวัดลำพูน และ การแสดง ดนตรี ผสมผสาน โดย ศิลปิน ทอดด์ ทองดี นอกจากจะมีการแสดง ที่หลากหลาย แล้ว ภายในงานแล้ว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ยังได้ประสานกับ ผู้ประกอบการ โอทอป ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดลำพูน นำผลิตภัณฑ์ โอทอป มาจำหน่ายภายในงานด้วย

การ จัดงาน มหกรรมกลอง และ ดนตรีนานาชาติ ในครั้งนี้ เป็นการ เชื่อมโยง ศิลปวัฒนธรรม กลองหลวงล้านนา กับ กลองนานาชาติ , และเป็น ส่วนหนึ่ง ของการเฉลิมฉลอง งานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งในปีนี้ จะจัดระหว่างวันที่ 13 – 20 พฤษภาคม ทั้งนี้ ในงานจะมี การแข่งขัน กลองหลวงล้านนา และ กลองสะบัดชัย อันแสดงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันดีงาม ของชาวจังหวัดลำพูน และ การแสดง ดนตรี ของ จังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ด้วย รวมถึงมีการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ระหว่าง ศิลปิน ไทย กับ ศิลปิน ต่างประเทศจึงขอเชิญชวน ประชาชน และ นักท่องเที่ยว ร่วมงาน มหกรรมกลอง และ ดนตรีนานาชาติ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 พ.ค.2559 ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน พร้อมกับ ร่วมกิจกรรมใน งานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 13 – 20 พฤษภาคม 2559 ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมืองลำพูน โดยทั่วกัน .