เกษตรกรผู้ปลูกลำไยอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก

Share This:

เกษตรกรผู้ปลูกลำไยอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก นำมาหล่อเลี้ยงต้นลำไย และ ต้นพืช ภายในสวน โดยใช้งบประมาณของตนเอง ในการเจาะต่อครั้ง ประมาณ 45,000 บาท สามารถ มีน้ำให้ แก่ต้นลำไย ในพื้นที่ 13 ไร่ ซึ่งขณะนี้ ลำไย เริ่มออกผลผลิต คาดว่าในปีนี้ เกษตรกร จะสามารถ จำหน่าย ลำไย ได้ราคา กิโลกรัม ละ ไม่ต่ำกว่า 30 บาท

นายไพฑูรย์ คำสุข อายุ 72 ปี เกษตร หมู่ 2 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ตนมี พื้นทำการเกษตร 13 ไร่ เป็น สวนเกษตรผสมผสาน มีลำไย 270 ต้น และ มะม่วง 50 ต้น โดยปกติตนจะใช้น้ำจากบ่อบาดาล สำหรับ ดูแลต้นพืชในสวน ในปีนี้ จังหวัดลำพูน ประสบปัญหาภัยแล้ง พื้นที่ ทำการเกษตร ของตน ไม่ได้อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ตนจึงต้อง หาบ่อน้ำบาดาล เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับ การเกษตร โดยการติดต่อ ผู้รับเหมา ในพื้นที่
มาขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก เพื่อการเกษตร ขุดเจาะโดยใช้แรงงานคน จำนวน 3 คน ขุดเจาะพร้อม ติดตั้งระบบสูบน้ำ สำหรับการขุดเจาะนั้น จะเริ่ม จากการ ค้นหาตาน้ำ โดย จะใช้วิธี เทคนิคธรรมชาติ ที่มีการบอกกล่าวสืบทอดต่อกันมา คือ ใช้แค่ลวดทองเหลือง , เหล็กกลม หรือ อลูมีเนียม 2 เส้น หักงอเป็นรูปอักษรตัว L 1/4″ ( 2 หุน )ยาว 65 ซม. ดัดเป็นฉาก 20*45 ซม. 2 อัน ด้าน 20 ซม.เป็นมือจับ อีก45 ซม.ชี้ไปข้างหน้า ขนานข้างลำตัว ข้างละอันระดับเอว แล้ว
จับเหล็ก ไว้หลวม ๆ ชี้เหล็กไปข้างหน้าให้ทั้ง 2 อันขนานกัน แล้วเดินไปตามบริเวณที่ต้องการเจาะบ่อ หากมีน้ำอยู่ใต้ดิน ปลายเหล็กทั้ง 2 อันจะขยับเข้าหากันคล้ายกับมีแรงดูด จากนั้น จะเริ่ม ขุดเจาะ โดยใช้เหล็ก แท่ง ยาว หมุนเจาะลงไป โดย ใช้แรงคน ขุดเจาะให้ลึกลงไปเรื่อย ๆ ครั้งละ 3 เมตร แต่หาก ขุดลึกเกินระดับ 21 เมตร แล้วไม่เจอตาน้ำ จะเริ่ม หาตาน้ำแล้วขุดใหม่ บริเวณ จุดที่ใกล้เคียง ภายหลังการขุดเจาะเสร็จแล้ว มีการติดตั้งระบบสูบน้ำ พร้อมระบบ
ไฟฟ้าควบคุม ใช้งบประมาณของตนเองในการดำเนินงานทั้งหมด จำนวน 45,000 บาท

นายไพฑูรย์ กล่าวเพิ่มว่า ภายหลังการขุดเจาะบ่อบาดาล ทำให้ พื้นที่ ทำสวน ของตน มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ สำหรับการให้น้ำแก่ต้นพืช จะให้ 7 วันต่อ หนึ่ง ครั้งๆ ละ 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 60 ต้น ทำให้ ต้นลำไย และ ต้นมะม่วง เริ่มให้ผลผลิต แล้ว ซึ่งคาดว่าในปีนี้ เกษตรกร จะสามารถ จำหน่าย ลำไย ได้ราคา กิโลกรัม ละ ไม่ต่ำกว่า 30 บาท เนื่องจาก ต้นลำไย ของจังหวัดลำพูนในบาง พื้นที่ มีน้ำไม่เพียงพอ จนยืนต้นตาย ไปแล้วบางส่วน การขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกจึงเป็น
วิธีหาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรในหน้าแล้ง ที่ได้ผล ช่วยให้เกษตรกร มีน้ำเลี้ยงต้นพืชอย่างเพียงพอในหน้าแล้ง
ทางด้านนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ได้ประสานงานกับ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดลำพูน ในการสำรวจ พื้นที่ ที่สามารถ ขุดบ่อน้ำ,สระน้ำ เพื่อการเกษตร ในจังหวัดลำพูนโดย เกษตรกรต้องออกเงินสมทบในการขุดบ่อน้ำ ขณะนี้ได้รับอนุมัติจำนวน 49 บ่อ ทั้งนี้ เกษตรกรรายใด ที่ต้องการ สินเชื่อเกี่ยวกับ การขุดเจาะบ่อบาดาล สามารถ สอบถามรายละเอียดได้ ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัด , สำนักงานเกษตรอำเภอ
และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
นอกจากนี้ มีโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดลำพูน ที่ประสงค์แจกน้ำที่ผ่านการบำบัด เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ เพื่อการเพาะปลูกได้ สามารถ แจกจ่ายน้ำให้แก่ เกษตรกร ได้วันละประมาณ 800 ลูกบาศก์เมตร หาก เกษตรกร ( โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมือง ) มีความต้องการ น้ำ สามารถ ประสานงานกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ สำนักงานเกษตรอำเภอ นำรถบรรทุกน้ำไปรับน้ำได้