แลนด์มาร์คกลางโถงศาลากลางเริ่มวิจารณ์ ไม่เหมาะสมพระธาตุดอยสุเทพจำลองตั้งต่ำ

Share This:

จังหวัดเชียงใหม่นำพระธาตุดอยสุเทพจำลองมาตั้งกลางสวนในศาลากลาง ฉลองครอบ 720 ปี กลับมีเสียงวิภากษ์วิจารณืความไม่เหมาะสมที่องค์พระธาตุสิ่งศักดิ์คู่บ้านคูเมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ต่ำยังไม่พ้นห้องทำงานผู้ว่าเชียงใหม่สูงประมาณ 2 ชั้นของตัวอาคาร ผู้ที่อยู่สูงต้องเดินวนไปมาทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่องค์พระธาตุจำลองที่ตั้งอยู่สูงบนดอยสุเทพ ขณะเดียวกันพบห้องน้ำผู้พิการใช้ไม่ได้ห้องน้ำเสียบ่อยแต่ไม่จัดงบซ่อมแซม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้ที่บริเวณกลางตัวอาคาร ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากได้จัดทำสวนเป็นแผนทีของจังหวัดดดยนำทั้ง 25 อำเภอมาทำเป็นแลนด์มาร์คอีกจุดของผู้มาติดต่อราชการได้ถ่ายภาพไปแล้ว ล่าสุดวันนี้ได้ตกแต่เพิ่มเติมเพื่อเฉลิมฉลองจังหวัดเชียงใหม่ครบ 720 ปี ได้จัดทำองค์พระธาตุดอยสุเทพจำลอง พร้อมภาพตราสัญลักษณ์ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านนาอย่างสวยงาม ก็ทำให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการต้องหยุดภ่ายภาพ เซลฟี่ลงโลกโซเซียลกันถึงความสวยงาม
แต่กลับมีอีกกระแสของความไม่เหมาะเกิดขึ้นเพราะนำองค์พระธาตุดอยสุเทพจำลองมาตั้งต่ำกับพื้น ที่มีความสูงปลายยอดเพียงชั้นที่ 2 ของตัวอาคาร ซึ่งชั้นที่ 3 เป็นห้องทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่า ซึ่งอยู่ต่ำเพราะตัวอาคารสูงถึง 5 ชั้น เพราะองค์พระธาตุอยู่บนยอดดอยสูงเป็นสิ่งศักดิ์คู่บ้านเมืองที่กราบไหว้ของชาวเชียงใหม่และผู้มาเยือน ที่สำคัญตั้งอยู่หน้าผาสูงเหนือผู้คนปกปักรักษาเมืองเชียงใหม่ แต่นี้กำลับเอามาอยู่ต่ำแถบมีผู้คนเดินอยู่เหนือองค์พระธาตุจำลอง กลายเป็นการหลบหลู่อย่างรุ่นแรงที่เอาองค์พระธาตึที่สำคัญอีแห่งหนึ่งของประเทศมากระทำเช่นนี้
โดยน่าจะนำงบประมาณจำนวนมากที่มาจัดสร้างในครั้งไปปรับปรุงสภาพอาคาร และห้องน้ำที่เสียบ่อย โดยเฉพาะห้องน้ำผู้พิการทางบันไดขึ้นทิศเหนือกลายเป็นห้องเก็บของ โถชำรุด อ่างล้างหน้าชำรุดต้องติดป้ายไว้ ซึ่งสอบถามว่าเสียหายมานานแล้วแต่ยังไม่มีงบประมาณซ่อมแซม นับเป็นอีกหนึ่งที่ส่วนราชการต้องให้ความสำคัญต่อผู้พิการที่ต้องอำนวยความสะดวกในการเดินทางติอต่อราชการอย่างน้อน้ำก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ

Comments

comments