ลำไยนอกฤดูชุดสุดท้ายมีราคาแพง 48 กก. ตลาดส่งออกไปอินโดนิเซีย

Share This:

ลำไยนอกฤดูชุดสุดท้ายมีราคาแพง 48 กก. ตลาดส่งออกไปอินโดนิเซีย ผู้รับซื้อเผยราคาลำไยนอกฤดูปีนี้ไม่ถูกไม่แพงตลาดจีนบริโภคน้อยเพราะเน้นคุณภาพ ทำให้ส่งไปจีนน้อย แต่ตลาดอื่นกำลังนิยมบริโภค ขณะเดียวกันปีนี้อาจเห็นการแย้งรับซื้อลำไย

นายกัณฑ์พัฒน์ อุ่นเมืองทอง เจ้าของมาตา รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรกร ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าขณะนี้การรับซื้อรับไยนอกฤดูอยู่ในช่วงท้ายของผลผลิตที่ชาวสวนลำไยได้บังคับให้ออกมา เพราะขณะนี้ลำไยนฤดูกำลังติดผลผลิต ซึ่งราคารับซื้อสีทอง 48 สีแดง 40 และสีน้ำเงิน 38 บาท ซึ่งเป็นการคัดเกรดของการส่งออกไปยงประเทศจีน ราคาก็คงมานาน 2 เดือนไม่ปรับราคาขึ้น
เนื่องจากผลผลผลิตปีนี้ไม่ค่อยได้มาตรฐานตามที่จีนต้องการ ทั้งขนาดของลำไย และสีผิว แต่มีตลาดอินโนิเซีย และเวียดนาม กำลังนิยมบริโภค ทำให้ผลผลิตช่วงท้ายหลังงจากเก็บเกี่ยวแล้วจะผ่านกรรมวิธีการรมแก๊ส เพื่อรักษาให้มีความสดใหม่จะอยู่ได้ถึง 45 วัน ก่อนจะส่งไปถึงตลาดอินโดนิเซียที่ตอนนี้มีความต้องการบริโภคของไทยเป็นอย่างมาก ส่วนผลผลิตลำไยในฤดูปีนี้จะมีราคาแพงมากเพราะผลผลิตเกิดความเสียหายทำให้อาจการแย้งการรับซื้อจากชาวสวน ส่วนของตนจะเน้นการรับซื้อลำไยสดเป็นหลัก

Comments

comments