เชียงใหม่รวมพลังจิตอาสาร่วมกิจกรรม “ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนา เกื้อกูล”

Share This:

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนา เกื้อกูล” พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อตอนสายของวันที่ 18 พ.ค.58 ที่ลานบันไดนาค วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยให้แก่ประชาชน โดยน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ เพื่อปวงประชารู้รักสามัคคี กอปรกับในปี พ.ศ.2559 เป็นปีสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ และครบ 47 ปีโครงการอาสาพัฒนาชุมชนของ พช.จึงบำเพ็ญจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ตามรอยครูบาศรีวิชัย การทำความสะอาดบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารและกิจกรรมเวทีเสวนาทางวิชาการที่จะช่วยให้เกิดความรักสามัคคีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และนักท่องเที่ยวยังมีส่วนร่วมต่อการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ท้องถิ่นชุมชนอีกด้วย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายองค์กรพัฒนาชุมชนภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ภายใต้การสนับสนุนของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารใ นกิจกรรม “ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนา เกื้อกูล”  จำนวน 6 จุด ได้แก่ บริเวณบันไดซุ้มประตู อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ลานหน้าบันไดนาค บันไดขึ้นบนพระบรมธาตุ บริเวณรอบพระบรมธาตุและฐานพระพุทธรูป โดยมีองค์กรพัฒนาชุมชนภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา จิตอาสา จาก 25 อำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้

ทั้งนี้ในภาคบ่ายได้มีการจัดงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ตามรอยครูบาฯ กรณีการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ” โดยคณะวิทยากร พระปลัดจรินทร์ ธมฺมวโร ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง อ.ยุพิน เข็มมุกต์ อ.ภูเดช แสนสา  ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ และ อ.ชัยวุฒิ ไชยชนะ

ซึ่งกิจกรรม “ตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนา เกื้อกูล” ในวันนี้ถือเป็นการเตรียมงานและเตรียมรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศไทย ที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมเตียวขึ้นดอย ที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคมนี้ โดยชาวเชียงใหม่และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งจากทั่วประทเศ จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในคืนก่อนวันวิสาขบูชา โดยเป็นประเพณีที่ปฏิบัติต่อเนื่องมานาน ตั้งแต่สมัยโบราณมีการเดินขึ้นดอย เพื่อไปกราบสักการบูชา และปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

Comments

comments