ทำฝายและสำรวจป่าเสียหายร่วมพันไร่หาทางขอคืนปลูกป่า อ.ฝาง

Share This:

นายชัชวาล ปัญญา นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ ประธานโครงการธรรมะตามแนวพระราชดำริสร้างป่า,สร้างฝาย,รักษาแหล่งต้นน้ำ พร้อมทหารกองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง ,ทหารชุดปฏิบัติการที่ 3 ศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 1 กองกำลังผาเมือง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านไชยปราการ คณะครูไชยปราการ หน่วยป้องกันป่าไม้ลุ่มน้ำฝาง ชม24 อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา พร้อมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ ประชาชน เยาวชนในพื้นที่ตำบลแม่ทะลบ ได้ร่วมสร้างฝายชลอน้ำและฝายดักตะกอน จำนวน 7 ฝาย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในหลวงทรงครองราชย์ 72 ปี ซึ่งมีผู้ร่วมทำการประมาณ 300 คน ที่ห้วยแม่ทะลบ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

จากนั้นคณะได้เดินทางเข้าสำรวจพื้นที่ที่ประชาชนและนายทุนทำการบุกรุกบนพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่ทะลบ ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของหน่วยป้องกันป่าไม้ลุ่มน้ำฝาง ชม24 อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ได้ถูกบุกรุกเพื่อทำการปลูกข้าวโพดจำนวนมากเกินกว่าที่จะเยียวยาแล้ว มากกว่า 1,000 ไร่ บ้านห้วยต้นตอง และบ้านห้วยบง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ทางคณะได้ร่วมเสวนาหาทางขอคืนเพื่อปลูกป่า และหาทางจัดสรรให้เป็นที่ทำกินโดยจำกัดพื้นที่และให้จัดทำหลักฐานในการครองที่ดินในป่าสงวนแห่งชาติแม่ทะลบ และป่าอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผาในบางส่วน นายชัชวาล ปัญญา นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ให้ทางหน่วยป้องกันป่าไม้ลุ่มน้ำฝาง ชม24 และ อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ได้ร่วมกันเพื่อจัดการหาทางออกและเยียวยาป่าโดยด่วนก่อนจะไม่มีป่าต้นแหล่งน้ำและไม่มีน้ำไหลลงอ่างเก็ยน้ำแม่ทะลบ ซึ่งทุกคนที่เข้าพื้นที่พบเห็นต้องออกปากเสียงเดียวกัน ว่าป่าหมดแล้วทำลายกันได้อย่างไร ใครรับผิดชอบ

Comments

comments