ทหารนพค 32 นำกำลังทำหารช่างช่วยซ่อมบ้านลมพายุพัดถล่ม

Share This:

จากการที่ลมพายุพัดบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 324 หลัง เสียหายหนัก 64 ครัวเรือน และหนักมาก3 ครัวเรือนที่บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 นั้น และทางผู้ว่าได้ขึ้นมาทำการสั่งการในพื้นนที่ให้ทางปภ.ร่วมกับทางเทศบาลตำบลแม่ข่า ให้รีบจัดการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนโดยด่วน และหลายหน่วยงานได้เข้ามาร่วมทำการช่วยเหลือประชาชนในการซ่อมแซมบ้าน ทางพันเอก อภิรัฏ รามนัฏ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 ได้สั่งการให้ทหารช่างจำนวน 30 นายออกทำการช่วยเหลือประชาชนให้แล้วเสร็จ โดยเข้าช่วยในรายที่หนัก2 ครัวเรือนที่หลังคาบ้านหายไปทั้งหมด ซึ่งต้องใช้ช่างที่ชำนาญงานและมีทักษะอย่างแท้จริงเข้าทำการช่วยเหลือบ้าน นายปันแก้ว แก้วตา บ้านเลขที่ 533 และบ้านนายอำพล ทาผัด บ้านเลขที่ 44 บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จนแล้วเสร็จ ในวันนี้เป็นวันวิสาขะบูชา ของทางพุทธศาสนา ทางทหารเข้าทำการกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดศรีบัวเงิน บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นศิริมงคลและรับศิลรับพร จึงได้ออกทำงานทำการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนจนแล้วเสร็จและอย่างมีคุณภาพ เจ้าของบ้าน และนายณรงค์ จันตะมา ผู้ใหญ่บ้านได้ทำการขอขอบคุณทางทหารที่มาทำการช่วยเหลือจนแล้วเสร็จเป็นหลังสุดท้าย

Comments

comments