่สื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สานพันธ์ไมตรีอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก-เมียวดี

Share This:

สื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดตาก ในงานสัปดาห์วิสาขบูชา สานพันธ์ไมตรีอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก-เมียวดี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ในวันแรกเดินทางมาที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของเด็กนักเรียน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนชาวเขาด้อยโอกาส จากนั้นได้ชมการแสดงของนักเรียนปาเกอญอ(ปา-เกอ-ยอ)หรือชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง ชั้นมัธยมปีที่ 3 และปีที่ 6 จัดการแสดงชุด ตะลุโค๊ะ หรือการแสดงเกียวเชือก เป็นการแสดงของชนเผ่าปาเกอญอ ซึ่งจะพบโดยการแสดงนี้ได้อยาก มีเพียงบริเวณแนวชายแดนไทย -พม่า ด้านอำเภอแมสอด จังหวัดตากเท่านั้น เป็นการแสดงถึงความสามัคคีกลมเกียวกันในหมู่คณะ เปรียบดังเชือกหลายเส้นหลายสีเมื่อถักทอกันแล้วก็จะกลายเป็นเชือกเส้นเดียวกัน โดยการแสดงชุดนี้ก็ได้ประยุกค์เข้ากับวิถีการดำเนินชีวิตของเด็กนักเรียนในโรงเรียน โดยใช้เลือกสีแดง สีขาว สีน้ำเงิน มาใช้เพื่อบ่งบอกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จากนั้นก็จะนำเชือกที่ผูกมัดไว้กับเสา ถือไว้คนละเส้นแล้วเดินเป็นวงกลม สลับกันร้องเพลงตามเสียงดนตรี ลักษณะการเดินจะเดินเป็นวงกลมแล้วเดินสลับไปมาอย่างแม่นยำ เพื่อให้เชือกผูกเป็นเปีย

37554

37715

37759

Comments

comments