เรือนจำฝาง จัดกิจกรรมนักโทษปฏิบัติธรรมวิสาขบูชา

Share This:

เรือนจำอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมนำนักโทษปฏิบัตธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่ห้องประชุมนันทนาการ ในเรือนจำฝาง โดยนายพลกฤต จิตบำรุง ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอฝาง ได้เป็นประธานพิธี ได้จุดเทียนธุปบูชาพระรัตนตรัย และให้โอวาทกับนักโทษ เพื่อต้องการกล่อมเกลาจิตใจของนักโทษให้สำนึกจิตเป็นคนดีของสังคมและสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ทั้งในคุก และเมื่อพ้นโทษก็สามารถที่จะอยู่กับเพื่อนบ้านได้และเป็นคนดีในสังคมได้ในอนาคต ซึ่งการที่นำเอานักโทษทั้งหมด 209 คน ที่ได้เข้ามาร่วมในการปฏิบัติธรรม โดยการท่องสวดมนต์ และทำการนั่งสมาธิจิต มีพระวิทยากรในอำเภอฝางได้ผลัดเปลี่ยนเข้าทำการเป็ครูพี่เลี้ยงในการฝึกนักโทษปฏิบัติธรรม

Comments

comments