พ่อค้าแม่ค้าถนนคนเดินวันอาทิตย์บนข่วงประตูท่าแพ เดินสายขอบคุณผู้ใหญ่

Share This:

พ่อค้าแม่ค้าถนนคนเดินวันอาทิตย์บนข่วงประตูท่าแพ เดินสายขอบคุณผู้ใหญ่ผ่อนผันให้ขายของได้ แต่พบรายชื่อผีโผล่จากเทศบานครเชียงใหม่กว่า 1,200 ราย แต่ที่ขายจริงมีเพียง 7-8 ร้อยรายแต่รายชื่ตกหล่นหายไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่มีข้อจำกัดผู้ค้าต้องมีทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น

กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าถนนคนเดินวันอาทิตย์ บนข่วงประตูท่าแพ ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีนายทัศนัย แซ่ชือ เป็นตัวแทนและผู้ค้าบางสาวนได้เข้ามอบหนังสือผ่านนายชัชวลาย์ พุทธโธ ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบพร้อมเข้าหารือยังห้องปลัดจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากได้รับการผ่อนปรนจาก 4 ฝ่าย ยินยอมให้ผู้ค้าได้กลับมาขายของในวันอาทิตย์ตามเดิมบนข่วงประตูท่าแพ หลังจากถูกระงับการขายไปนานกว่า 6 เดือน
นายทัศนัย แซ่ชือ ตัวแทนผู้ค้ากล่าวว่าในครั้งนี้ได้เดินทางมาเพื่อขอบคุณผุ้ใหญ่ทั้ง 4 ฝ่ายที่ได้เห้นความเดือนร้อนของผู้ค้าทั้งหมด ที่เคยค้าขายมานานบางรายกว่า 10 กว่าปี ตั้งแต่เริ่มต้นเรื่อยมา ก็มีบางรายก็เปลี่ยนมือเปลี่ยนพ่อค้าแต่ส่วนใหย่จะขาย 2- 3 ปี ติดต่อกันมาจนเกิดปัญหาก็วิงวอนกลุ่มผู้คนต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนหยุดด่าหยุดว่าพ่อค้า เพราะขายเฉพาะวันอาทิตย์ถนนคนเดินเท่านั้น ไม่ได้ขายเป็นอีเว้นกลายเป็นตลาดดังกล่าว เพราะพวงเราก็เป็นคนไทยน่าจะเห็นใจซึ่งกันและกันควรจะมาพูดคุยสอบถามข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร
อย่างไรก็ตามยังพบปัญหารายชื่อผี ที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่นำเข้ามากว่า 1,200 ราย และการพูดจาของเจ้าหน้าที่เทศกิจที่เข้าไปขอความช่วยเหลือ แต่กลับถูกพูดจาว่ากล่าวไม่เหมาะสมท้าทายต่างๆ ทั้งที่ประชาชนได้รับความเดือนร้อนไปขอความช่วยเหลือ ปัญหาขณะนี้ผู้ค้ารายหลายกลับมีชื่อตกหล่นไป ทั้งที่สามารรถตรวจสอบได้ว่าค้าขายจริงแต่กลับถูกนำชื่อออก ก็วอนทางจังหวัดเชียงใหม่ก็รับฟังและให้นำรายช่อตกหล่นแต่ต้องมีทะเบียนอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น ก็จะมีการเสนอพิจารณา ส่วนผู้ค้าที่เกินจากล๊อคที่กำหนดก็ยินยอมจับฉลากเพื่อให้มีความเป็นธรรมมากที่สุด เพราะผู้ค้าจริงมีประมาณ 7-8 ร้อยราย แต่ล๊อคที่จัดมีเพียง 200 กว่า ก็ต้องการให้ทางรัฐได้พิจารณาเพิ่มให้ผู้ค้าจริงได้กลับมาขาย เพราะจากรายชื่อที่มีบางรายก็ไม่ขาย ตาย ย้ายไปแล้วแต่ยังมีชื่ออยู่

ศิระ วีรตันตยาภรณ์ เชียงใหม่
091-9191969*-*098-1963564

Comments

comments