วันเต่าโลกที่สวนสัตว์เชียงใหม่คึกคักชมเต่าหลากหลายชนิด

Share This:

วันเต่าโลก ที่สวนสัตว์เชียงใหม่คึกคักบรรดาผู้ปกครองพาบุตรหลานชมเต่าหลากหลายชนิด เต่าหายากเต่าใกล้สูญพันธุ์ พร้อมร่วมิกจกรรมสร้างจิตการระบายสีตอบคำถามรับตุ๊กตาเต่า ด้านผอ.สวนสัตว์เผยเตรียมขยายพันธุ์เต่าเดือยให้สำเร็จเป็นครั้งแรก

ส่วนบรรยากาศ ที่มินิซู สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้นำเต่ากว่า 30 สายพันธุ์ เป็นเต่าน้ำจืด และเต่าบก ของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะใกล้สูญพันธุ์ ถูกขึ้นบัญชีไซเตส 1 ไว้ ก็มีการรวบรวมไว้ทำการเพาะขยายพันธุ์ได้สำเร็จนำมาจัดแสดงให้ได้ชมยังจุดนี้ และอีกจุดคืออาณาจักรเต่า ที่มีการขยายพื้นที่กว่า 20 ไร่ ออกไปเป็นสวนจัดแสดง และสวนเพาะพันธุ์เต่า รวมไปถึงเต่าน้ำกร่อยอย่างเต่ากระอาน ที่กำลังใกล้สูญพันธุ์ นำมาเพาะขยายพันธุ์ ได้เป็นผลสำเร็จ
นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่าในปีนี้มีการจัดกิจกรรมวันเต่าโลกอย่างยิ่งใหญ่ ระยะเวลา 3 วันจนถึงวันนี้เป็นวันเต่าโลก เน้นการปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวชม ตลอดจนเยาวชนให้รู้จักเต่ามากยิ่งขึ้นนอกจากจะได้ชมผ่านทางสารคดี หรือในหนังสือ โดยเฉพาะเต่าหายากใกล้สูญพันธุ์ก็รวบรวมมาให้ได้ชมของจริง อย่างเต่าอัลลิเกเตอร์สแนปปิ้ง ที่จะฝั่งตัวซ้อนตัวอยู่ในน้ำ ก็สามารถขยายเพาะพันธุ์ได้ นำมาให้ได้ชม
ส่วนเต่าเดือย เป็นอีกชนิดหนึ่งที่เพาะขยายพันธุ์ได้อยากมากในพื้นป่าหลงเหลือไม่มาก เพราะสภาพถิ่นที่อยู่ถูกทำลายไป ซึ่งการเลี้ยงเพาะขยายของสวนสัตว์เชียงใหม่ได้เลี้ยงและพยายามมากว่า 6 ปี ยังไม่ประสบผลสำเร็จซึ่งทีมงานวิจัยได้ศึกษาและใช้ความพยายามเพื่อเพาะขยายให้เป็นผลสำเร็จ
นอกจากนี้มีทรรศการให้ความรู้เรื่องเต่าต่างๆ ซึ่งเป็นสัตวือีกชนิดหนึ่งที่บ่งชีถึงระบบนิวเศของพื้นป่า พร้อมกิจกรรมและการระบายสีตามจิตการของเด็กและของรางวัลมอบให้ในวันเต่าโลกปีนี้

Comments

comments