หายไปแล้วพระธาตุดอยสุเทพจำลอง ศาลากลางเชียงใหม่

Share This:

หายไปแล้วพระบรมธาตุดอยสุเทพจำลอง ตั้งกลางในสวนแผนที่จังหวัดเชียงใหม่ ของศากลางจังหวัดเชียงใหม่ หลังมีเสียงวิภากษ์วิจารณ์ความไม่เหมาะสม ยินยอมเอาออกไปนำตราสัญลักษณ์ 720 ปี เมืองเชียงใหม่มาตั้งแทน ก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่ง

หลังจากผู้สื่อข่าวได้นำเสนอการนำพระบรมธาตุดอยสุเทพจำลง มาตั้งอยู่กลางสวนในศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเมืองเชียงใหม่ครบ 720 ปี พร้อมตราสัญลักษณ์ ตกแต่งเป็นแบล้านนาที่สวยงาม แต่มีกระแสลงของความไม่เหมาะสมเพราะองค์พระธาตุจำลองตั้งต่ำอยู่กับพื้นมีตึกสูงทับมีผุ้คนเดินไปมากลายเป็นการไม่เคารพความไม่เหมาะสมเกิดขึ้น
ล่าสุดเช้าวันนี้ ต่างพากันตกใจว่าองค์พระธาตุจำลอง ได้หายไปทำให้บรรดาข้าราชการและประชาชนที่มาติดต่อราชการงงๆ พอสมควร แต่เนื่องจากเพื่อไม่ให้เกิดเสียวิภากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นอีก จึงได้ปรับเปลี่ยนจากองค์พระธาตุจำลองดอยสุเทพออกไป นำดวงตราสัญลักษณ์เมืองเชียงใหม่ครบ 720 ปีมาตั้ง ก็ทำให้มีความสวยงามงวดงามไปอีกแบบหนึ่ง ก็ได้รับความนิยมจากผู้มาติดต่อราชการในวันนี้ได้ถ่ายภาพเซลฟี่แบบใหม่แต่ก็ไม่แตกต่างจาเดิมเพียงนำองคืพระธาตุออกไป ก็มำให้มองโล่งเห็นสวนแผนที 25 อำเภอเมืองเชียงใหม่ มากขึ้น

Comments

comments