ชมมาตรฐานโล้งอบลำไยสดด้วยแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ของมกษ. 1004

Share This:

มาตรฐานโล้งอบลำไยสดด้วยแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ของมกษ. 1004 จนเป็นที่ยอมรับของตลาดส่งออกไปจีน คงความสดใหม่ผิวสีสวยและปลอดภัยจากสารตกค้างตามที่กำหนด จีนให้ความสำคัญตรวจใบ GAP ในลำไยสด

ผู้สื่อข่าวพาไปดูโล้ง หรือโรงรม อบลำไยสดด้วยแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ทั้งระบบเผาผงกำมะถันและใช้ระบบแก๊สรม ได้ผ่านมาตรฐานสินค้าเกษตร หรือ มกษ 1004-2557 ตามที่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้กำหนดขึ้นเพื่อการส่งออกสินค้าผลไม้สดของไทยออกไปยังประเทศต่างตามค่ามาตรฐานของแต่ละประเทศ ของมาตาโปรดักส์ หมู่ 1 ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับมาตรฐาน มกษ 1004-2557 ในการส่งลำไยสด
ไปยังประเทศจีนและคู่ค้าที่สำคัญ นายกัณฑ์พัฒน์ อุ่นเมืองทอง เจ้าของมาตาโปรดักส์ พาไปชมตู้อบที่ได้มาตรฐานของการรมและการกำจัดสารออกหลังจากผ่านการรมลำไยตามขั้นตอน ที่สำคัญพนักงานทุกคนที่ทำงานจะต้องสวมหน้ากากปัองกันแก๊สเพราะมีความอันตรายมากหากสูดดมเข้าไปแล้ว
นี้เป็นอีกหนึ่งของมาตรฐานของการรมลำไยสดด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตามมาตรฐาน มกษ 1004-2557 ขณะนี้ผลผลิตลำไยที่กำลังจะออกมาสู่ท้องตลาด โล้งมาตาโปรดักส์ เป็นจุดรับซื้อลำไยสด เพื่อส่งไปจำหน่าย จนทำให้ได้การยอมรับจากประเทศจีน ถึงมาตรฐานคุณภาพของลำไยที่ผ่านการรมแก๊สก่อนส่งไปขาย เพราะการจะบริโภคผลผลิตลำไยสดที่คงความสดไว้ได้ให้ได้นานเพราะลำไยจะอยู่ได้เพียง 2-3 วัน แต่ระยะเวลาการขนส่งนานโดยเฉพาะทางรถ หลังจาการรมแล้วยังคงความสดได้นานถึง 45 วัน ทำให้ผู้บริโภคปลายทางได้รับประทานลำไยสดไม่แพ้จากแหล่งผลิต ที่สำคัญค่าของสารตกค้างก็ตกตามมาตรฐานทุกครั้งของไทยและจีนไม่เกินค่ามาตรฐานเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขณะเดียวกันผลผลิตลำไยแต่ละชุดของการรมจะมีการบันทึกเวลาเข้า-ออก บันทึกแหล่งที่มา ตลอดจนตู้คอนเนอร์ที่บรรจุส่งไปเพื่อสะดวกและง่ายต่อการตรวจสอบ โดยเฉพาะผลผลิตลำไยต้องผ่าน GAP ของลำไย ที่จีนให้ความสำคัญตรวจสอบมาก

25 05 59 -2 มาตรฐานโล้งอบลำไยสดด้วยแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ของมกษ. 1004.mp4_000145433

25 05 59 -2 มาตรฐานโล้งอบลำไยสดด้วยแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ของมกษ. 1004.mp4_000053669

25 05 59 -2 มาตรฐานโล้งอบลำไยสดด้วยแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ของมกษ. 1004.mp4_000037538

25 05 59 -2 มาตรฐานโล้งอบลำไยสดด้วยแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ของมกษ. 1004.mp4_000025079

25 05 59 -2 มาตรฐานโล้งอบลำไยสดด้วยแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ของมกษ. 1004.mp4_000013555

Comments

comments