นายกฯ เชิงดอยรับรางวัลบุคคลต้นแบบปฐมภมูิ

Share This:

นายเฉลิม สารแปงนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ “บุคคลต้นแบบปฐมภมูิ” ในงานสัมมนาวิชาการสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ “นวัฒกรรมสู่บริการด้วยหัวใจ เชื่อมโยง เรียนรู้ เข้าใจ ใส่ใจ พัฒนา ” ปี 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Comments

comments