ผวจ.เชียงใหม่เดินหน้าแก้ไขเขาหัวโล้น จัดคณะทำงาน 19 ชุด

Share This:

ผวจ.เชียงใหม่ จัดประชุมแบบบูรณาการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน และพื้นที่เขาหัวโล้น พร้อตั้งคณะกรรมการ 19 ชุดตรวจสอบพื้นที่ใช้รูปแบบประชารัฐเพื่อรักษาพลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นำร่องที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ มีพื้นที่กว่า 1 ล้านไร่ พื้นที่ป่าสงวนกว่า 1 ล้านไร่ และพื้นที่ป่าสมบูรณ์อีก 1 ล้านไร่

ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ นายประวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการบูรณาการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นี่สูงชัน หรือ เขาหัวโล้น นำร่องจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดน่าน ครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานโครงการพลิกฟื้นป่าสู่การพัมนาที่ยั่งยืน โดยนายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ รายงานสถานการณ์พื้นที่ป่าของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีมากกว่า 13 ล้านไร่ เป็นป่าสงวนกว่า 6 ล้านไร่ พื้นที่ป่ามีสภาพป่า ปี พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2558 มีมากกว่า 5 ล้านไร่ และได้ดำเนินการให้ความรู้และความเข้าใจกับชาวบ้านและทุกภาคส่วนใช้รูปแบบประชารัฐเพื่อรักษาพลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นำร่องที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ มีพื้นที่กว่า 1 ล้านไร่ พื้นที่ป่าสงวนกว่า 1 ล้านไร่ และพื้นที่ป่าสมบูรณ์อีก 1 ล้านไร่ ขณะเดียวกันมีการรักษาป่าโดยบังคับใช้กฏหมายใน อ.แม่แจ่มแล้งยังผ่อนผันผู้ยากไร้จัดสรรที่ดินทำกินให้จำนวน 617 ราย 935 แปลง การทำงาน้พิ่มพื้นที่ป่าพื้นที่สีเขียวโดยฟื้นฟูสภาพป่าจำนวน 900 ไร่ และสร้างป่าสร้างรายได้จำนวน 850 ไร่ จัดตั้งป่าเศรษฐกิจชุมชนอีกจำนวน 2 แปลง 100 ไร่

นายประวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวครั้งนี้เป็นการบูรณาการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนื้นที่สูงชั้น และเขาหัวหัวโล้นของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนโดยนำร่อง บ้านแม่ทรายขาว ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ พื้นที่จำนวน 3,250 ไร่ หลังจากมีชาวบ้านบุกรุกและถือครองมากเกินไปในการทำการเกษตร ภายหลังได้มีการจัดระเบียบของหน.เขตอุทยาแห่งชาติศรีลานนา ได้รับความร่วมมือกับชาวบ้านในพื้นที่ยินยอมคืนพื้นที่และร่วมกันพื้นคืนพื้นป้าปลุกต้นไม้คืนป่าต้นน้ำให้กับกลับซึ่งดำเนินการแก้ไขปัญหาไปอย่างเรียบร้อยโดยไม่มีข้อขัดแย้งหรือพิพาทเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามจากตัวอย่างที่แห่งนี้จัดเตรียมดำเนินการเข้าไปก้ไขในพื้นที่อื่นๆ นำมาแก้ไข พร้อมได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน และเขาหัวโลน โดยมีคณะกรรมการจำนวน 19 คณะ จะจัดลงพื้นที่ทำงานเป้าหมายในการตรวจสอบดำเนินการแก้ไขของแต่ละพื้นที่

24 05 59 -3 ผวจ.เชียงใหม่ 1

24 05 59 -3 ผวจ.เชียงใหม่ 2

24 05 59 -3 ผวจ.เชียงใหม่5

24 05 59 -3 ผวจ.เชียงใหม่ 4

Comments

comments